Viking Cup 2023 (U13)
Icehockey
15 -17 sep 2023
U13

Viking Cup 2023 (U13)

Information

English below

Nybro Vikings tillsammans med cupens sponsorer, har nöjet att inbjuda ert U13-lag, födda 2011 eller senare, till föreningens 3:e upplaga av Viking Cup för U13. Viking cup har en över 30 år lång tradition av cup för U12 lag. För ett par år sedan togs beslutet om att Viking Cup skulle bli en U13-Cup.


Målsättning med Viking Cup 2023 är att ge deltagande hockeyungdomar en rolig och minnesvärd start på en ny säsong.
Ta tillfället i akt och svetsa samman ert lag inför säsongen.


Tid & Plats:

15-17 september 2023 i Liljas Arena, Nybro.

Cupen startar ca 16:00 på fredag eftermiddag, till ca 15:00 på söndag. (Mer exakta tider kommer med spelschemat närmre inpå cupen)

 

Spelform:
Lagen fördelas i två grupper med efterföljande slutspel. Samtliga lag spelar sex matcher.

 

Antal lag:
Totalt 8 lag.
I första hand ett lag per klubb, i mån av plats eller enligt överenskommelse finns möjlighet att anmäla flera lag per klubb.

Först till kvarn-principen gäller. 

Inga dispenser ges till äldre spelare om inte särskilda skäl föreligger, vilket skall godkännas av cupledningen.

 

Mat & Logi:
Inkvartering för lagen sker på skolor i nära anslutning till ishallen. Hårt underlag gäller.

Alla måltider serveras i ishallen:

Fredag: Kvällsmål.
Lördag: Frukost, lunch, middag och kvällsmål.
Söndag: Frukost och lunch.

Lättare mellanmål finns tillgängligt under lördagen och söndagen.

Priser:
Lagpriser till de tre bäst placerade lagen.
Minnespris till samtliga spelare.

Övrigt:
Alla deltagare, spelare och ledare, på cupen får bjuds på entré och sittplats till Nybro Vikings A-Lag som spelar en träningsmatch mot Karlskrona HK. fredagskvällen (20.30) efter ungdomarnas cupmatcher.

 

Anmälan:
Anmäl laget genom att e-posta följande uppgifter till niklas.gottschlich@gmail.com 

- Förening
- Lagnamn 
- Tröjfärg (hemma/borta)
- Kontaktperson
- E-post
- Mobiltelefon
Platsen kommer därefter att bekräftas.

Lösenord till cuponline kommer skickas ut till kontaktpersonen, där uppgifter om spelares namn, nummer, födelseår, ev. matallergier etc. skall fyllas i senast 2023-09-08.

 

Avgifter:
Lagavgift: 5000 kr/lag (inkluderar 3 ledare)

Spelaravgift: 950kr/spelare. 
Extra ledare: 500kr


Inbetalning av anmälnings- och lagavgift sker till Nybro Vikings U-hockey BG 5295-9814.
Märk inbetalningen med lagnamn och Viking Cup 2023
Anmälningsavgiften betalas senast 2023-08-31.
Spelaravgifterna betalas senast 2022-09-04.

Lag som inte betalt hela avgiften 31 augusti kan komma att bytas ut mot lag som står på kölista.

Välkomna med anmälan och frågor till:

Niklas Gottschlich
Cupansvarig Viking Cup 2023

070-240 52 00
niklas.gottschlich@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

Nybro Vikings, together with the cup's sponsors, have the pleasure of inviting your U13 team, born in 2011 or later, to the Vikings 3rd edition of the Viking Cup for U13. The Viking Cup has over 30 years of tradition as a cup for U12 teams. A couple of years ago, the decision was made that the Viking Cup would become an U13 Cup.

The goal of Viking Cup 2023 is to give participating hockey players a fun and memorable start to a new season.
Take this opportunity and weld your team together for the season.

Time & Place:
15-17 September 2023 in Liljas Arena, Nybro.
The cup starts at about 16:00 on Friday afternoon, until about 15:00 on Sunday. (More exact times will come with the game schedule closer to the cup)

Game form:
The teams are divided into two groups with subsequent playoffs. All teams play six games.

Number of teams:
A total of 8 teams.
Primarily one team per club, depending on space or by agreement, it is possible to register several teams per club.
The first-come, first-served principle applies.

No exemptions are given to older players unless there are special reasons, which must be approved by the cup management.

 

Food & Lodging:
Accommodation for the team takes place at schools in close proximity to the ice rink. Hard surface applies.

All meals are served in the ice rink:

Friday: Dinner.
Saturday: Breakfast, lunch, dinner and supper.
Sunday: Breakfast and lunch.

Lighter snacks are available on Saturday and Sunday.

Prices:
Team prizes for the three best placed teams.
Commemorative prize for all players.

Extra:
All participants, players and leaders, at the cup are offered entry and a seat to the Nybro Vikings Pro Team, which is playing a exhibition game against Karlskrona HK, friday evening (8:30 p.m.) after the youth cup matches.

Registration:
Register the team by emailing the following information to niklas.gottschlich@gmail.com
- Association
- Team name
- Shirt color (home/away)
- Contact person
- Email
- Mobile phone
The spot in the cup will then be confirmed.

Password for cuponline will be sent out to the contact person, where information about player's name, number, year of birth, possibly food allergies etc. must be filled in no later than 09/08/2023.

Charges:
Team fee: SEK 5,000/team (includes 3 adults)
Player fee: SEK 950/player.
Extra adults: SEK 500/coach

Payment of the registration and team fee is made to Nybro Vikings U-hockey BG 5295-9814.
Mark the payment with team name and Viking Cup 2023
The registration fee is paid no later than 2023-08-31.
Player fees are paid no later than 2022-09-04.

Teams that have not paid the full fee on August 31 may be replaced by teams that are on the waiting list.

Welcome with registration and questions to:

Niklas Gottschlich
Cup Manager Viking Cup 2023
070-240 52 00
niklas.gottschlich@gmail.com

Cup is finished

The Cup finished 256 days ago.

Finals

Home Team Guest Team Result
NVIF
Nybro Vikings IF vs Hvidovre Ishockey Klub 4 - 2
GS
Gentofte Stars vs Järfälla HC 0 - 3
Annons