Czech Spring Hockey Cup U15
Icehockey
1-3 april 2011
U15

Czech Spring Hockey Cup U15

Information

OBSERVERA: Info om cupen finns också PÅ SVENSKA, se nedan:
NOTICE: Tournament´s info IN ENGLISH, see below:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Poøadatel: Czech Tournaments Services

2. Místo konání: - ZS Mìlník, ÈR

3. Termín: 1. – 3. dubna 2011
Zaèátek turnaje 1. dubna 2011 v 11:00 hod.
Konec turnaje 3. dubna 2011 ve 14:00 hod.

4. Vìková kategorie: U-15 (r.96 a mladší)

5. Funkcionáøi organizaèního výboru:
a) Øeditel turnaje: Rostislav Pøíhonský
b) Pøedseda STK: Rostislav Pøíhonský


6. Kontakt: prihonsky@cts-czech.cz
Telefon: +420 725 010 106

B. HOSPODÁØSKÁ USTANOVENÍ

a) Startovné ve výši 15:000,- CZK uhradí zúèastnìný tým pøed zaèátkem turnaje poøadateli.
b) Ostatní náklady (dopravu, stravu, ubytování apod.) si hradí každý tým sám.
c) Každý tým je povinen mít 2 sady barevnì odlišných dresù (tmavé a svìtlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v èasovém rozpisu je uveden na prvním místì).

C. PØIHLÁŠKA NA TURNAJ
Pøihlášku zašlete nejpozdìji do 15. února 2011!**************
SVENSK VERSION:
**************

A. ALLMÄN INFORMATION

1. Cuparrangör: Czech Tournaments Services

2. Plats:
Ishallen i staden Mìlník (3 mil från huvudstaden Prag)
Boendet anordnar cuparrangören i själva spelstaden Melnik eller i huvudstaden Prag.

3. Cupdatum: 1. – 3. april 2011
Start - 1. april 2011 kl. 11:00
Slut - 3. april 2011 kl. 14:00

4. Ålderskategori: U-15 (pojkar födda 1996 och yngre)

5. Cupkommitee:
a) Cupdirektör: Rostislav Pøíhonský
b) Ordförande av sportlig komission STK: Rostislav Pøíhonský


6. Kontakt:
prihonsky@cts-czech.cz (skriv på engelska)
Telefon: +420 725 010 106

Referens/frågor/anmälan:
Radek Bachtik - scanact@volny.cz (skriv gärna på svenska)
Telefon: +420 775 104 411

B. EKONOMISK INFO

a) Startavgift för laget 15.000,- CZK (motsvarar ca 6.250,- SEK) betalas till cuparrangören vid anmälan, senast den 15. februari 2011.
b) Övriga kostnader (för transport till cupen, för mat och logi) betalar deltagande lag från egna resurser.
Cupparrangören anordnar för gästande lag mat och boende för rimliga priser:
från SEK 350,- per dag och person inkl. helpension (frukost, lunch, middag), boendet i ***hotel, spelare i 3bäddsrum, övriga resenärer i dubbelrum
Önskar ni boendet i Prag, begära offert, tack!

För mat, logi och övriga beställda tjänster betalas 70% i förskott senast 30 dagar före ankomsten till Tjeckien, resterande 30% av hela beloppet vid lagregistrering i cupens sekretariat på fredag den 1. april 2011.

OBSERVERA:
Ett villkor för mottagandet till cupen (gäller utländska lag) är att övernatta i ett av cuparrangörens signerade hotell. Olika prisalternativ erbjuds!
Gästande lag har också möjlighet att ordna hotellboende och måltider på egen hand, MEN i så fall gäller för dem högre turneringsavgift på SEK 20.000,- pga att signerade hotell delvis subventionerar våra cuper.

c) Ankomst rekommenderas senast den 31. mars 2011 på kvällen, hemresa den 3. april 2011 på eftermiddag. Inga problem att komma ännu tidigare i veckan. Vi kan ordna en ispass, vänskapsmatch, rundtur i huvudstaden Prag eller besök på en play-off match i den tjeckiska Extraligan.

d) Varje lag tar med till cupen 2 olika färjer av matchtröjor (mörka och ljusa färger). Tröjfärgen till matchen väljer *Hemmalaget* (i spelschemat står Hemmalaget alltid skrivet på första plats).

Först till kvarn gäller..., dock senast den 15. februari 2011!


***************
ENGLISH VERSION:
***************

A. CUP INFORMATION

1. Cuporganizer: Czech Tournaments Services

2. Place:
Ice-hall in town Mìlník (30 km from capital Prague)
Accommodation is managed by cuporganizer in town Melnik or Prague.

3. Cup dates: 1. – 3. April 2011
Start - Friday 1. April 2011 at 10:00
Finish - Sunday 3. April 2011 at 15:00

4. Age category: U-15 (boys born 1996 and younger), level AAA, AA

5. Cup commitee:
a) Cupdirector: Rostislav Pøíhonský
b) Chief at sport commitee STK: Rostislav Pøíhonský

6. Contact:
Rostislav Pøíhonský - prihonsky@cts-czech.cz (write in english)
Phone: +420 725 010 106

References/questions/application:
Radek Bachtik - scanact@volny.cz (write in english or swedish)
Phone: +420 775 104 411


B. ECONOMICAL CONDITIONS

a) Tournament´s fee 15.000,- CZK (600 EUR) must be sent with team application 15. February 2011 at the latest.

b) Other costs (for transportation to Mìlník, for meals and accommodation) must be paid by each team from their own financial resources.
Cuporganizer will manage all necessary meals and hotell accommodation for players, teamleaders and accompanying people, for good prices:
from EUR 35,- per day and person incl. breakfast buffee, lunch and dinner, accommodation at ***hotell, doubleroom for leaders, 3bedrooms for players.
If you wish accommodation in Prague, ask for an offer!

For all meals, accommodation and other ordered services you need to pay in advance up to 70% of all your costs, 30 days before arrival to Czech republic at the latest. The rest of total amount (30%) you will pay with team inchecking to the tournament, at ice-hall secretariate on Friday 1. April 2011.

NOTICE: As a condition of acceptance, out-of-town teams must stay at an cuporganizer´s authorized hotel. Several prices alternative are offered!
Out-of-town teams have also possibility to manage meals and hotellaccommodation by own, BUT in that case they will pay tournaments fee 2.000,- EUR, considering the fact that our authorized hotels partly finance our tournaments.

c) Arrival recommended on Thursday 31. March 2011 in the evening, departure on Sunday 3. April 2011 in the afternoon or evening. There is no problem to come earlier in the week before tournament starts. We can manage for your team ice-practice, friendly game against some czech team, Prague sightseeing with englishspeaking guide or visit for one Play-off game in czech Extraligue.

d) Each team must bring 2 different colours of their jerseys (dark and light). Colour for the game choose the *Hometeam*.

Application to the tournament is open untill 15. February 2011!

Cup is finished

The Cup finished 3588 days ago.

Gallery