Hemmamatch cup
Icehockey
20 - 22 sep 2024
U18
Sponsor Hemmamatch

Hemmamatch cup

Information

 

Hemmamatch cup

For information in English please scroll down. 

Osby IK tillsammans med Hemmamatch.nu ber att få bjuda in er till Hemmamatch cup!

Varför inte ta chansen att svetsa samman laget och inleda säsongen med en försäsongscup i anrika Hangaren. Till en billig peng kommer ni få en turnering med hög standard. Vi har genomfört många cuper genom åren med gott betyg vid samtliga. 

Osby ligger geografiskt väldigt bra i norra Skåne och med närheten till Köpenhamn och Karlshamn möjliggörs det för flera internationella gäster.

Som en självklarhet kommer Hemmamatch teamet i form av Peter Reimer och Andreas Bergman vara på plats under helgen och ge oss förstklassiga bilder och referat.

Hoppas vi ses i ”Hangaren” i september.

 

Åldersgrupp: J18 (Födda 2007 och senare), överåriga spelare är ok enligt Svenska hockeyförbundets tävlingsregler.

 

Datum: 20-22 september, 2024

 

Spelplats: Osby ishall, Osby

 

Tävlingsform: Gruppspel med efterföljande slutspel.

Vid 6 lag: Spel i en grupp där alla möter alla. Därefter slutspel där lagen som placerar sig på första respektive andra plats är direkt kvalificerade för semifinal. Medan övriga spelar kvartsfinal.

Vid 8 lag: Spel i två grupper om fyra lag. Ettan och tvåan från respektive grupp kvalificerar sig för A-slutspel. Trean och fyran går då istället till B-slutspel. I dem bägge slutspelen spelas semifinal samt brons/finalmatch.

 

Antal lag: 6 eller 8 lag

 

Antal matcher: Minst 5 matcher per lag.

 

Matchtid: 2x20 minuter effektiv tid.

 

Priser: Lagpriser till de tre främsta lagen. 

Matchens lirare utses i vardera lagen efter varje match.

 

Omklädningsrum: Alla lag disponerar eget omklädningsrum under turneringen. Tag med skridskoskydd!

 

Anmälningsavgift: 5 000 kr per lag. Inbetalas på bankgiro i samband med anmälan. Återbetalas om laget inte antas till cupen. I samband med att laget erhåller bekräftelse på deltagande i cupen ska definitiv bokning av kost och logi göras.

 

Deltagaravgift: 1 400 kr per spelare 2 ledare gratis, övriga ledare 1 000 kr. För icke övernattade lag är avgiften 1 300 kr per spelare. Minsta debitering är för 17 spelare (15 ute och 2 målvakter).

Vid bokning av plats innan den 15/6 erhåller ni 200 kr rabatt per spelare.

Är du ett av dem två första gästande lagen att anmäla er, grattis då får ni ytterligare 200kr i rabatt per spelar. 

 

Kost och logi: I deltagaravgiften ingår logi i skolsal/gymnastiksal samt följande:

Fredag: Middag, kvällsmål

Lördag: Frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål

Söndag: Frukost, lunch, frukt

Eventuella allergier meddelas vid anmälan.

 

Domare: Tredomarsystem tillämpas, domarna är utbildade distriktsdomare från Skånes ishockeyförbund.

 

Ledarfika: Under hela helgen finns ett ledarrum med bästa plats för att titta på matcher. I ledarrummet finner ni kaffe och fikabröd under hela helgen.

 

Boende anhöriga: Vi rekommenderar anhöriga att bo på Stora Hotellet i Osby. Nyrenoverade rum med 5 min gångväg från ishallen. Vid flera av våra cuper kan vi erbjuda specialpris till anhöriga. Information om detta får ni vid anmälan.

Bemannad Cafeteria med fika, korv, hamburgare, toast m.m. är öppen under hela cupen.

 

Transport: Om ni kommer med utrikes flyg rekommenderar vi att ni åker till Copenhagen Airport för att sedan ta er vidare till Osby med tåg eller chartrad buss.

För er som flyger inrikes rekommenderas Kristianstad/Österlen flygplats och därifrån chartrad buss till Osby.

Om ni vill boka buss från flygplats till ishall kan vi hjälpa er boka via en av våra samarbetspartners.

För er som kommer med färja rekommenderar vi från danska sidan Helsingborg-Helsingör samt från Litauen Karlshamn-Klaipedia.

 
Vid många anmälningar förbehåller vi oss rätten att prioritera tidiga anmälningar (betalningar) samt ta hänsyn till geografisk spridning.

 

Upplysningar och anmälningar:

Rasmus Dahlquist, 0708376192

Rasmus.dahlquist@yahoo.com

 

 

Osby IK and Hemmamatch.nu would like to invite you to the Hemmamatch cup!

Why not take the chance to build the team stronger and start the season with a pre-season cup. For a cheap price, you will get a tournament with high standards. We have completed many cups over the years with good grades at all of them.

Osby is geographically very well located in northern Skåne and with the closeness to Copenhagen and Karlshamn it is possible for several international guests to travel here.

The Hemmamatch team in the form of Peter Reimer and Andreas Bergman will be on site during the weekend and give us first-class pictures and reports.

Hope to see you in Osby in September!

 

Age group: U18 (Born 2007 and later), overage players are ok according to the Swedish Hockey Association's competition rules.

 

Date: September 20-22, 2024

 

Venue: Osby ice rink, Osby

 

Competition form: Group play with playoffs.

With 6 teams: All teams are in one single group and will be playing each other. For the playoffs the teams that place themselves in first and second place are directly qualified for the semi-finals. The other four teams play quarter-finals.

With 8 teams: Games in two groups with four teams. The first and second team from each group qualify for the A playoffs. The third and fourth go to the B playoffs. In both final groups, semi-finals and bronze/final matches are played.

 

Number of teams: 6 or 8 teams

 

Number of matches: At least 5 matches per team.

 

Match time: 2x20 minutes effective time.

 

Prizes: Team prize for the top three teams.

 The player of the match is selected in each team after each match.

 

 Locker room: All teams have their own locker room during the tournament. Bring skate protection!

 

Registration fee: SEK 5,000 per team. To be paid by bank transfer in connection with registration. In connection with the team receiving confirmation of participation in the cup, definitive bookings for board and lodging must be made. When you book your place you will get payment info.

Refund only in case if the team is not admitted to the cup.

 

Participation fee: SEK 1,400 per player, 2 leaders free, other leaders SEK 1,000. For non-overnight teams, the fee is SEK 1,300 per player. Minimum charge is for 17 players (15 outfield and 2 goalkeepers).

When booking is placed before 15/6 you receive a SEK 200 discount per player.

If you have booked your place as team one or two excluding hometeam, congratz you receive additional 200 SEK in discount per player. 

 

Meals and accommodation The participation fee includes accommodation in the school hall/gym and includes the following:

Friday: Dinner, evening meal

Saturday: Breakfast, lunch, snack, dinner, evening meal

Sunday: Breakfast, lunch, fruit

Any allergies are notified when registering.

 

Referees: A three-ref system is applied, the refs are trained district judges from the Southern region ice hockey association.

 

Coaches fika: Throughout the weekend there is a leader's room with the best place to watch matches. In the leader's room you will find coffee and Swedish fika throughout the weekend.

 

Relatives that are joining: We recommend relatives to stay at Stora Hotellet in Osby. Newly renovated rooms with a 5-minute walk to the ice rink. At several of our cups, we can offer special prices to relatives. You will receive information about this when registering.

 

Staffed Cafeteria with coffee, sausages, hamburgers, toast etc. is open throughout the cup.

 

Transport: If you are coming by international flight, we recommend that you go to Copenhagen Airport and then go on to Osby by train or chartered bus.

If you want to book a bus from the airport to the ice rink, we can help you book via one of our partners.

For those of you coming by ferry, we recommend from the Danish side Helsingör-Helsingborg and from Lithuania Klaipedia - Karlshamn.

In case of many registrations, the cup management reserve the right to prioritize early registrations (payments) and to take geographical distribution into account.

 

Information and notifications:

Rasmus Dahlquist, +46708376192

Rasmus.dahlquist@yahoo.com

 

 

 

Cup not started

The cup starts in 62 days.
Annons