Nils Liedholm Cup
Soccer
29 jun - 2 jul 2023
13-16

§1. Spelregler:

 

Nils Liedholm Cup spelas efter FIFA:s regler i tillämpliga delar, och efter SvFF:s tävlingsbestämmelser. 

 

Förtydligande Spelform

F13/14 - 7  mot 7 mål på 9 mot 9 spelplan

P 13 - 7 mot 7 mål på 9 mot 9 spelplan

P14 - 11 mot 11 mål på 9 mot 9 spelplan

F15/16 - 11 mot 11 mål på 11 mot 11 spelplan

P15/16 - 11 mot 11 mål på 11 mot 11 spelplan

§2. Tävlingsform:

 

Nils Liedholm Cup garanterar minst 4 matcher. Seger ger 3 poäng, oavgjort ger 1 poäng och förlust ger 0 poäng. Matcherna spelas 2 x 25 minuter. Tidstillägg kommer inte tillämpas då det är ett tight spelschema.

De olika åldersklasserna spelas med 5, 6, 7 eller 8 lag. I åldersklasser om 5, 6 eller 7 lag spelas enkelserie. I åldersklasser om 8 lag spelas en A grupp och en B grupp om 4 lag i varje, i en enkelserie. 1:an och 2:an i båda grupperna går vidare till ett A-slutspel, och spelar där om placeringarna 1-4. 3:an och 4:an i de båda grupperna går vidare till ett B-slutspel, och spelar där om placeringarna 5-8. Vi reserverar oss för ändringar p.g.a. dåligt väder. Vid samma antal poäng avgörs placeringen enligt följande:

 

1. Målskillnad
2. Högst antal gjorda mål
3. Resultatet vid det inbördes mötet mellan de aktuella lagen.
4. Vid gruppspel: Lottning.
I slutspel: Straffsparkar ( 5 straffar/lag )

§3. Slutspel:

 

I åldersklasser om 8 lag, spelar lag placerat 1:a i grupp A mot lag placerat 2:a i grupp B. Lag placerat 2:a i grupp A mot lag placerat 1:a i grupp B. o.s.v. Oavgjorda matcher i slutspel avgörs genom straffsparkar ( 5 straffar/lag).
Dessa straffar får endast slås av de spelare som är på planen vid slutsignal.

§4. Antal spelare/byten under match:

 

9 mot 9 (7-mannamål): F13/14 och P13.

9 mot 9 (11-mannamål): P14.

Ett lag kan använda maximalt 16 spelare/match. Flygande byten utan domares avblåsning tillämpas. Byten skall ske inom lagets tekniska område d.v.s. vid respektive lags avbytarbänk. Spelare kan representera fler lag från samma förening i cupen, dock ej i samma åldersklass.

 

11 mot 11: F15/16 och P 15/16

Ett lag kan använda maximalt 18 spelare/match. Flygande byten utan domares avblåsning tillämpas. Byten skall ske inom lagets tekniska område d.v.s. vid respektive lags avbytarbänk. Spelare kan representera fler lag från samma förening i cupen, dock ej i samma åldersklass

§5. Deltagarförteckning/ dispenser:

 

Max 2 st. spelare som är ett år äldre än cupens gruppåldersgräns får användas / match.
Lag som önskar mer än två dispenser eller dispens för spelare som är mer än ett år äldre än cupens åldersgrupp, måste meddela detta i god tid och uppvisa giltigt dispensdokument från respektive förbund.

Godkända dispensdokument skall vara oss tillhanda senast 1/6.

§6. Inför match:

 

Laguppställningen, finns utskriven vid respektive plans speakertält, det kontrolleras och ändras minst 15 minuter före varje match.
Kontrollera att samtliga spelare har benskydd samt att ingen har smycken eller dylikt på sig.

§7. Spelardräkter:

 

Färg på spelardräkten måste överensstämma med den angivna färgen på cupanmälan och laguppställningen i CupOnline. Om domaren anser att spelardräkterna är för lika i färg, skall bortalaget byta dräkt. Samtliga spelare skall vara omklädda och spelklara vid sin spelplan senast 10 minuter före matchstart

§8. Bollar:

 

Åldersklasserna P13, F13/14 spelas med bollstorlek 4

Åldersklasserna P14, P15/16, F15/16 spelas med bollstorlek 5.

§9. Tävlingsledning:

 

Tävlingsledningen består av representanter från Waldemarsviks IF/ Nils Liedholm Cup.
Protest och bestraffningsärenden handläggs av tävlingsledningen.
Tävlingsledningens beslut i protest och bestraffningsärenden kan överklagas till ÖFF / SvFF.

§10. Walk over:

 

Lag som uteblivit från match förlorar densamma med 3-0.
I vissa fall kan lag som uteblivit från match uteslutas från hela turneringen om det kan misstänkas att W.O kan gynna lagets fortsatta spel i turneringen.

§11. Spelschema:

 

Spelschema och övrig information finns på hemsidan och CupOnline i anslutning till cupstart.
Observera att spelschemat är preliminärt och tävlingsledningen reserverar sig för ev. ändringar i spelschemat. Håll er uppdaterade via CupOnline eller vid sekretariatet på Grännäs.

§12. Boende/logi:

 

Ledare som angivits i cupanmälan är ansvariga för sina respektive spelare och för att ordningen upprätthålls i våra boenden. Förening kan hållas ansvarig för ev. skadegörelse. Det råder totalt rökförbud i boendets lokaler.,
Alkoholförtäring är strängt förbjudet på våra boenden. Respektera att en del lag har tidiga matcher och vill sova. Mellan kl.23.00 – 06.00 bör det vara lugnt i sovsalarna. Före avfärd skall samtliga lag grovstäda sina sovsalar.
Waldemarsviks IF / Nils Liedholm Cup kan ej hållas ansvarig för sjukdomar, skador eller stölder. Vi uppmanar alla deltagare att inte förvara eller lämna kvar värdeföremål på skolan

§13. Protest:

 

Vid misstanke om eventuella regelvidrigheter eller dylikt kan protest inlämnas till tävlingsledningen. Protest måste inlämnas senast 45 minuter efter avslutad match. Protesten måste vara skriftlig och inlämnas tillsammans med en protestavgift på 300 kronor. Protestavgiften återfås om protesten godkännes. Protest som godkännes kan medföra poängavdrag för det lag som drabbats av protest, kan även medföra personligt straff för enskild spelare/ledare.
Det åligger tävlingsledningen att bedöma om en ev. händelse eller ett problem är av avgörande betydelse för matchens utgång, och att därefter besluta om en relevant bestraffning.

Domarens beslut i fakta som rör spelet, inkluderande om ett mål har gjorts
eller ej, samt matchens resultat, är slutgiltiga. Beslut tagna av domaren och
övriga matchfunktionärer måste alltid respekteras.

Protest mot domares beslut kan således ej föranleda någon åtgärd. Tävlingsledningens beslut i protest och bestraffningsärenden kan överklagas till ÖFF / SvFF.

§14. Bestraffningar:

 

Varning: (gult kort) 2 st. gula kort i samma match bestraffas med utvisning för resten av matchen. Ingen avstängning nästkommande match. Till matchen räknas även eventuella straffsparkar efter ordinarie matchtid. Utvisningar: (rött kort) gäller för resten av matchen, och automatisk avstängning inför nästkommande match tillämpas.
Till matchen räknas även eventuella straffsparkar efter ordinarie matchtid.
Vid grova utvisningar förbehåller sig tävlingsledningen rätten att efter samtal med domare och berörda lag stänga av utvisad spelare ytterligare match/matcher eller för resten av turneringen. Spelaren rapporteras också till respektive fotbollsförbund. Tävlingsledningens beslut kan ej överklagas eller ändras.

§15. Domare:

 

Vi är stolta över att ha ett nära samarbete sedan många år med Norrköpings fotbollsdomarklubb. De tillsätter licensierade domare och har representanter på plats under hela cupen.

§16. Övrigt:

 

Vi förbehåller sig rätten att ändra i regelverket. 

 

 

 / NILS LIEDHOLM CUP

Annons