Tjejligan
Icehockey
14 - 15 jan 2023
U12

Vi följer hemmaplansmodellen, som ni kan läsa mer om här: https://hemmaplansmodellen.se/wp-content/uploads/2021/12/Spelformer_Ramverk-2021.pdf

Småplansspel

 

2015 och yngre

En match är en period lång á 15 minuter.

tutbyten var 90:e sekund

Efter stopp för förseelse. När en spelare har fått tillsägelse på grund av en förseelse som genomförts (regelbrott) så ska matchledaren ge ej felande lag pucken genom uppstart i sin droppruta för att starta spelet

 

2013-2014

En match är en period lång á 15 minuter.

tutbyten var 60:e sekund

Efter stopp för förseelse – Jaktstraff* (förklaras under Regel 6) startar igång spelet efter förseelse. Om signal för matchslut ljuder så läggs en vanlig straff innan matchen avslutas. 

 

2011-2012

En match är en period lång á 15 minuter.

Fria byten, ej toppning.

Efter stopp för förseelse. Jaktstraff (förklaras under Regel 6) startar igång spelet efter förseelse. Om signal för matchslut ljuder så läggs en vanlig straff innan matchen avslutas

 

*Jaktstraff – Straffläggaren står med pucken på mittpunkten och resterande spelare står bredvid målet bakom. Vid signal från matchledaren så startar straffläggaren sitt straffslag och spelarna bakom får börja åka. Missas straffen så fortgår spelet. Matchledaren är den som avgör huruvida spelaren inte följer reglerna och ansvarar för att ta bort spelare från matchen som upprepade gånger spelar ovårdat på något sätt. Matchledaren äger också rätten att avisa en spelare från matchen vid en grövre förseelse.

 

 

Helplan

 

En match är två perioder lång, á 20 minuter.

 

 

Annons