Malmö Redhawks Int’l Spring Tournament ’23
Icehockey
28 -30 april 2023
U14

Vi tillämpar Svenska Ishockeyförbundets U-14 Regler under hela cupen.

Matchtiden under samtliga matcher i cupen är 2X20 minuter med 2 minuters utvisningar.
Inga sidbyte sker, så lagen spelar alla perioder på samma planhalva.
Vid kraftiga förseningar kan vi ta beslutet om att dra in vissa spolningar för att komma ikapp tidsmässigt. 
 
Under gruppspelet tilldelas vinnande lag i matchen 3 poäng och förlorande lag 0 poäng.
Vid lika resultat i gruppspelet tilldelas båda lagen 1 poäng.

Vid lika poäng efter samtliga gruppspelsmatcher är avslutade avgörs poängplaceringen i följande ordning:
Poäng
Inbördes möten 
Målskillnad
Flest gjorda mål
Lottning

Vid lika resultat efter full tid i placeringsmatch spelar vi först 5 minuters förlängning 3 mot 3 på planen och om det inte avgörs där så tilldelas laget 3 straffar var med 3 olika straffskyttar följt av sudden straffar med valfri straffskytt.

Alla spelare skall vara licensierade i det lag man representerar. 

Protest skickas in skriftligt till Cupgeneral/Tävlingsansvarig senast 30 minuter efter slutsignal för behandling.
Protestavgift tas ut om 1 000 kr/protest som återfås vid godkänd protest.

Vi tillåter endast spelare födda 2009 eller senare deltaga i cupen, Dispenser kan tillåtas efter samråd med administrationen.

Vi tillämpar 3-domarsystem i samtliga matcher. 

 

Rules in English

We apply the Swedish Ice Hockey Association's U-14 Rules throughout the tournament.
 
The match time for all matches in the tournament is 2X20 minutes with 2-minute penalties.
No side changes occur during a match, the teams will play all periods on the same side of the rink.
In case of significant delays, we may decide to cancel certain flushes to catch up on time.
 
During the group stage, winning teams are awarded 3 points and losing teams are awarded 0 points.
In case of a tie in the group stage, both teams are awarded 1 point.
 
If there is a tie in points after all group matches have been played, the ranking will be determined in the following order:
Points
Head-to-head matchup
Goal difference
Most goals scored
lottery
 
If there is a tie after full time in placement matches, we will first play a 5-minute extension of 3 against 3 on the field and if it is not decided there, the team will be awarded 3 penalty shots each with 3 different shooters followed by sudden penalty with any shooter.
 
All players must be licensed in the team they represent.
 
Protests must be submitted in writing to Cup General/Competition Manager no later than 30 minutes after final whistle for processing.
A protest fee of SEK 1,000/protest is charged and refunded upon approval of protest.
 
We only allow players born in 2009 or later to participate in the tournament. Exceptions may be allowed after consultation with the cup administration.
 
We apply a 3-referee system in all matches.

Annons