Nordic Youth Trophy U11
Icehockey
18-20 mars 2022
U11

I U11-cupen ska spelarna vara födda 2011 eller senare. I vissa fall kan dispenser tillåtas efter ansökan från den aktuella föreningen.

 

Cupen spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets nya spelformer för U11. Under match delas laget i två ”smålag” och spelar på två spelplaner. Matcherna resultatförs inte och inga tabeller används för cupen.

 

Regelverket för barn- och ungdomsishockey är framtaget med deltagarnas

bästa i åtanke och med Hemmaplansmodellen som grund. Du kan läsa mer

om den på www.hemmaplansmodellen.se

 

Selectlag är ej tillåtet, men kombinationslag kan tillämpas efter att kontakt tagits med tävlingsledningen för godkännande. Detta görs genom att den aktuella föreningen får göra en ansökan om kombinationslag.

Matchtid för cupen är 2 x 15 min rullande tid med 5 minuters uppvärmning där varje lag tilldelas 5 puckar per spelplan. 5 minuters paus.

Speltiden pausas vid byte som aviseras av en signal från sekretariatet efter 90 sekunder. Speltiden ska normalt få löpa fritt och stoppas i övrigt bara under pågående match om en större skada eller anläggningsproblem uppstår.

Spolning efter varje match. I paus byter bortalagets respektive ”smålag” spelplan.

 

Lagen spelar med 3 utespelare och 1 målvakt.

 

Varje lag ska ha minst en ledare per spelplan som ansvarar för sina spelare. Ledaren ansvarar även för att sargen återplaceras om den hamnar ur läge.

 

En domare per spelplan används och domaren ansvarar för att regler och riktlinjer för match följs och att ha kontakt med ledare och den andra domaren om något inträffar med spelare eller spelplanens utrustning.

 

Spelet startas med nedsläpp mitt på spelplanen. Nedsläpp sker sedan efter varje byte.

Efter mål ska laget som gjort målet omedelbart röra sig mot sitt eget mål. Motståndarna ska då få möjlighet att starta med pucken i närheten av sitt eget mål. Efter målvaktsblockering blåser domaren i sin visselpipa och anfallande lag agerar som vid mål genom att röra sig mot sitt eget mål och planhalva. Målvakten släpper ut pucken och spelet fortsätter.

 

När en spelare har fått tillsägelse på grund av en förseelse (regelbrott) så ska domaren ge ej felande lag pucken genom uppstart i närheten av sitt eget mål.

 

Om pucken skjuts utanför banan ska domaren blåsa av och ge laget som inte sköt ut den puckinnehav genom uppstart i närheten av sitt eget mål.

 

En otillåten fysisk kontakt är en kontakt som uppstår när en spelare: hoppar mot en annan spelare, knuffar en spelare, slår eller försöker slå en spelare med klubban eller händerna, fäller eller försöker fälla en spelare med klubban eller kroppen, tacklar en spelare mot sargen, håller fast en spelare, spelar på ett farligt sätt eller hindrar en motspelares förflyttning när denne inte har pucken.

En spelare som använder sig av otillåten fysisk kontakt ska ges en tillsägelse. Förfördelade laget tilldelas ett straffslag som genomförs genom jaktstraff.

 

Under fredag och lördag spelas gruppspel på de olika spelorterna. Alla lag möter alla och spelar 4 matcher inom gruppen. Inför söndagens spel omfördelas lagen, några lag byter spelort och nya grupper formeras i syfte att möta så många nya lag som möjligt. I detta format spelar alla lag ytterligare två matcher under den avslutande dagen.

Annons