Lottojox 2019/2020
Curling
15 okt 2019 - 31 mar 2020
0-99

Se: Lottojox spelregler 2019/2020

Kom ihåg att det är Tee-dragning efter lagets första match:
Teedragning sker efter respektive lags första match. Teedragning kan behövas för rangordning av placering i respektive grupp. (Se också avsnitt Rangordning.) Notera resultat av teedragningen på matchprotokollet, ange resultat för varje position i laget.
Om laget bara är tre spelare, vid tillfället för teedragning, drar varje spelare var sin sten. Notera varje spelares resultat på protokollet. Tävlingsledningen kan hjälpa till att räkna ut slutsumman.