Stora Coop Cup Flick A (19-20)
Icehockey
28 dec 2019
Flick A (05-09)

INFORMATION & CUPREGLER

ESK Hockeys 1-dagscuper för U11, U12 och Flickor A säsongen 19/20.

 

TID: 08:00 - ca 20:30

 

PLATS: Bahcohallen och B-hallen, Enköping.

 

ANTAL LAG:  8 lag

 

NIVÅ: Medel

 

OM CUPERNA FÖR UPP TILL U12 (gäller ej U13): Cuperna för U11, U12 och Flickor A följer SIF:s direktiv för barnishockey. Innebär att vi inte kör med någon poäng-, utvisnings-, eller målvaksstatistik. Vi lägger heller inte ut matchhändelserna utan efter färdigspelad match läggs enbart matchens slutresultat ut på Cuponline.

 

SPELFORM: Helplan med fria byten. Gruppspel i två grupper. Ettorna och tvåorna spelar A-slutspel med semifinaler samt final- och bronsmatch. Treorna och fyrorna spelar B-slutspel med semifinaler samt final- och placeringsmatch.

 

MATCHTID: 2x15 min effektiv tid. För U11 sker inget sidbyte i paus och lagen startar på egen sida. För U12 och Flickor A sker sidbyte i paus samt att lagen startar på motsatt sida. Spolning mellan varje match. 

 

PROTESTER: Protester inlämnas skriftligt till cupkansliet senast 30 min efter avslutad match. Protestavgift 500 kr, återfås om protesten bifalls. För spelare som tilldömts matchstraff samråder cupkansli och domarna om ev. avstängning.

 

CUPREGLER: Spelregler enligt Svenska Ishockeyförbundets regler. Utvisningar 1 min för U11, 2 min för U12 och Flickor A. Inga tacklingar tillåtna för U11!

 

ÖVERÅRIGA: Tillåtet med max 3 överåriga (max ett år över). Normalt beviljas inte dispens för ytterligare överåriga. Vi hänvisar istället lagen att ta in spelare från yngre årskullar!

 

LÖPTID MAX 50 MINUTER PER MATCH: För att hålla tidsschemat får alla matcher ha en löptid om max ca 50 min. Speaker eller annan funktionär kan i samband med spelavbrott meddela att max en minut effektiv speltid återstår av matchen om maximala löptiden kan antas uppnås. Matchen slutspelas därefter exakt en minut effektiv tid.

 

POÄNGFÖRDELNING: Ordningsföljden i resp grupp avgörs genom antalet poäng som fördelas per match enligt följande: Segraren 2 p, förloraren 0 p, oavgjort 1 p vardera.

 

SÄRSKILJNING: Vid lika poäng för två lag efter enkelserien gäller följande särskiljning: 1. Inbördes möte, 2. Vid oavgjort inbördes möte avgör a) målskillnad, b) flest gjorda mål, c) lottning.

Vid lika poängställning mellan tre eller flera lag upprättas en särskild tabell med enbart dessa lags inbördes möten och placeringar avgörs enligt följande: a) antalet poäng, b) målskillnad, c) flest gjorda mål, d) om ställningen fortfarande är lika räknas även målen i de övriga matcherna in och målskillnaden avgör, e) lottning.

 

SLUTSPELET: I slutspelet gäller vid oavgjort resultat vid full tid a) sudden death 5 min (spel med fullt manskap), b) 5 straffar per lag, c) varannan straff till ett avgörande. Se regler för straffar nedan.

 

STRAFFSLAG: När matcher ska avgöras med straffslag gäller följande:

1. Straffslagen utförs mot båda målen utan sidbyte.

2. Lagen utser fem (5) spelare som ska utföra straffslagen. Dessa behöver inte namnges i förväg. Dom fyra målvakterna och samtliga spelare som finns på laguppställningen har rätt att delta i straffläggningen.

3. Utvisad spelare som inte avtjänat sitt straff får inte utföra straffslag. Utvisad spelare ska vara kvar i utvisningsbåset alternativt omklädningsrummet.

4. Domaren avgör genom lottning och under överinseende av lagens kaptener, vilket lag som ska starta straffläggningen. Vinnaren av lottningen får välja om hans lag ska börja skjuta eller inte.

5. Målvakterna från respektive lag får bytas efter varje straffslag.

6. Straffslagen utförs enligt officiella regelboken (regel 509).

7. Lagen utför fem straffslag vardera. Turordningen mellan lagen skiftas. Om ett avgörande sker tidigare exempelvis 3-0, ska inte resterande straffslag utföras.

8. Om resultatet är oavgjort efter fem straffar av vardera laget ska straffslag utföras enligt Sudden Death, med samma eller nya spelare, med det andra laget som startar straffläggningen. Samma spelare kan användas för straffslagen i Sudden Death. Det lag som först har gjort flest mål, efter lika antal utförda straffslag, har segrat.

 

TIME-OUT: Varje lag kan ta en timeout per match.

 

PRISER:  Alla deltagare erhåller medalj.