CHRISTMAS CUP U14
Icehockey
19 - 21 dec 2019
U14 (06)

Rules of competetion - IN CZECH:
1. Hrací doba a systém turnaje
pro hráče  narozené 2006 a mladší
– hrací doba je 3 x 15 minut čistého času. Hraje se ve 2 skupinách na zimním stadionu v Mostě a Bílině,
podle pravidel uvedených v Bulletinu.
V Bílině se hraje dle rozpisu. Pro určení pořadí ve skupině po 4 zápasech se nezapočítává vzájemný zápas.
Pro lepší nasazení do semifinále turnaje rozhoduje pořadí po 4 zápasech. Pořadí na 3 a 4 místě ve skupině, určí pořadí po 4 zápasech. 
Zápasy ve skupině o  5-7 místo se hrají na hrubý čas.
V Mostě každý s každým a první dvě mužstva postupují do semifinále v Bílině, dle rozpisu.
V případě, že jedno mužstvo vede o 5 branek, tak se hraje na hrubý čas.
Dívky mohou být o 2 roky starší.

Úprava ledové plochy po každém zápase.
V době úpravy ledu, hráči nesmí vstupovat na led. V případě nesplnění této podmínky se hraje na neupraveném ledu!

 

Rules of competetion - IN ENGLISH:

1. Playing time and system event
For players  who born 2006 & younger
- playing time is 3 x 15 minutes of net time, according to the rules of ice hockey. The tournament games are played according
to the rules listed in the Bulletin of the tournament at the Ice arenas in Bilina and Most.
It is played in 2 groups.
In Bílina is played according to schedule. To determine the ranking of a group after 4 matches, the match is not counted.
The order after 4 matches decides for better placement in the semifinal of the tournament.
Rank 3 and 4 in the group, determine the order after 4 matches.
Matches group 5-7 pl. are playing of running time.
In Most is played according to schedule, each team and the first two teams advance to the semifinals in Bílina according to the schedule.
In the event that one team leads in a game by 5 goals will be running time applied.
Girls may be about 2 year older.

Ice resurfacing after 2 matches.
At the time of presentation of ice, players may enter the ice. In the event of failure of this condition is played on ice unedited!
.


Annons