Örncupen
Soccer
29 jun - 1 jul 2018
U 10 -U 12

Matchtid: 2x20 min
Regler: Enligt Svenska fotbollsförbundets tillämpliga delar. Deltagande lag ansvarar för att alla spelare är försäkrade enligt SvFFs regler.

Alla matcher spelas med 4-ans boll.

Inspark: Insparken får utföras från valfri plats inom straffområdet. Detta göres från liggande boll. Målvakten får även kasta bollen i spel.  Vid utkast måste bollen ta i marken innan den passerar mittlinjen. Utsparkar från målvaktens händer är inte tillåtna, varken som inspark eller under pågående spel.

För att skapa en offensiv fotboll ska motståndarna vid tillfällen som målvakten har tagit upp bollen backa tillbaka till mittlinjen. Först då målvakten har släppt bollen (från handen) får motståndarna sätt press på bollhållaren.

6-sekunders regel: Målvakternas 6-sekunders regel skall inte gälla.
Regelns andemening skall vara att ge målvakten möjligheten att sätta bollen i spel.

Inkast: Om en spelare utför ett inkast på ett tekniskt felaktigt sätt skall samme spelare få
möjlighet att göra om inkastet.

Linjedomare: Varje lag skall ställa upp med en linjedomare (utse gärna denna person innan ni kommer till cupen). Linjedomaren ska hjälpa domaren vid inkast med att markera när bollen passerat linjen helt. I det fall domaren anser att kastet ska vara åt andra hållet än Linjedomaren vinkat, så följer denne domarens anvisning. Linjedomaren får ABSOLUT INTE ifrågasätta domarens beslut. Linjedomaren får heller inte coacha sitt lag.

Offside: Regeln offside tillämpas ej, detta för att öka spelglädjen. Missbruka inte detta med
att utnyttja regeln på ett felaktigt sätt genom att placera en spelare vid motståndarnas mål.

Byten: Obegränsade och flygande byten från avbytarbänken.

Utvisningar: Om domare eller assisterande domare anmäler spelare för grov utvisning ska en
domarrapport inskickas till ÅFF:s kansli. Utvisad spelare får inte delta i lagets nästkommande
match. Spelare som erhåller två varningar under en match utvisas för resten av matchtiden.
Utvisad spelare får inte delta i lagets nästkommande match.

Frilägesutvisning: Regeln frilägesutvisning gäller ej.

Ackumulering av varningar: Spelare som ådrar sig tre varningar i olika matcher får inte
delta i den efter den tredje varningen närmast följande match. Därefter står spelare över
efter två varningar (d v s efter fem varningar, sju varningar o s v)
Varning som utdelas till spelare som senare blir utvisad för att ha fått sin andra varning
(lindrig förseelse) ska inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
Varning som utdelas till spelare som senare blir utvisad för grov förseelse ska inräknas i
ackumuleringen av varningar.
Vid tveksamheter, kontakta någon i tävlingskommittén.

Varningar och avstängningar 
Rött kort innebär obligatorisk avstängning i nästkommande match under turneringen. Två tilldömda gula kort under samma match ger obligatoriskt rött kort. Tävlingsjuryn beslutar enväldigt om avstängning fler än en match erfordras.
Numrering av spelare: Lagen skall ha sina spelare numrerade. Lagkapten skall bära
armbindel.

Protest: Skall vara skriftlig och inlämnas till sekretariatet senast 30 minuter efter avslutad
match. Protestavgiften 500 kronor inlämnas samtidigt och återfås om protesten godkänns.

Matchdräkt: OBS! Vid samma färger på matchdräkt skall bortalag byta matchdräkt.

TAG MED RESERVDRÄKT!

Tävlingsbollar: Arrangören av cupen står för matchbollar. Träningsbollar håller varje lag med själva.

Spel till egen målvakt: Om en spelare avsiktligt spelar bollen till egen målvakt och denne
tar bollen med händerna skall detta tillåtas.

Antal spelare: Obegränsat antal

Om en förening har mer än ett lag i samma spelklass är laguppställningen vid cupstart den som ska gälla under hela cupen. Det är alltså inte tillåtet att flytta spelare mellan lagen l

Dispenser: Medges enligt följande:

1. Generellt gäller att ett lag får ha högst två spelare med åldersdispens (max 1 år äldre än ordinarie ålder), inne på plan samtidigt. Dessa spelare ska vara märkta så att det syns vilka som spelar med dispens.

Time out: Time-out gäller ej