Stavanger Oilers Cup U13
Icehockey
3 - 5 nov 2017
U13 gutter & jenter, U14 jenter tillatt
Sponsor WebStep

  • Kamptid er to ganger 20 minutter effektiv spilletid, dog maksimalt 60minutter. Dette kan bli redusert ved behov.
  • Pausen mellom periodene er to minutter. Pausetiden kan bli redusert ved behov.
  • Utvisningstiden er ett minutt, dog 10 min personlig straff om dette blir tildelt. (1+10min)
  • Det benyttes hybrid tutebytt på 60sek.
  • Regel om policy-utvisninger benyttes i turneringen jfr. Norges Ishockeyforbunds policydok-barne–og-ungdomsishockey.
  • Det gis to poeng for seier og ett poeng for uavgjort.
  • Er resultatet uavgjort etter ordinær tid i sluttspillskampene, spilles det sudden death i en ganger fem minutter i spill 4 mot 4. Alle spillere skal på isen før noen spiller sitt andre bytt (gjelder ikke ved skade)
  • Er resultatet fortsatt uavgjort etter sudden death, kåres laget som scoret det siste målet til kampens vinner. Unntak for dette er finale i AAA/AA og AA/A som avgjøres på straffer. 3 pr lag innledningsvis, deretter 1 og 1 i reversert rekkefølge. Etter 3 straffer kan samme spiller benyttes ved flere anledninger.

Kampene starter presis, og man kan ikke påregne oppvarming på is. Forsinket oppmøte kan medføre straff (1 min. delay of game)

Vi ber lagledere hjelpe sekretariat og dommere med effektiv kampavvikling ved å være klar til oppsatt tid og gjennomføre bytter så raskt som mulig.

Videre ber vi ledere og spillere om å respektere dommernes avgjørelser – og både på den måten og i andre henseende å bidra til fair play og gode holdninger. Det vil bli utdelt et fair play-trofé til laget med færrest utvisningsminutter.

I klassene U13 og yngre er det ikke tillatt å erstatte målvakten med en utespiller i andre situasjoner enn under eventuell avventende utvisning (ref. §5-4, pkt. 2).

Spillere i klassene U15 og yngre som for andre gang gang i samme kamp blir utvist for hvilken som helst av følgende ti forseelser, nektes å delta i resten av kampen: Boarding, slashing, charging, cross-checking, albuetakling, knetakling, farlig spill med høy kølle, clipping, takling mot hodet og nakke og takling bakfra. Spilleren det gjelder, forlater kampen og en annen spiller soner den aktuelle utvisningen.

Har lagene etter dommerens oppfatning for like approberte drakter, er det bortelagets plikt å bytte drakter. Arrangøren har satt opp draktfarge for lagene i kampoppsettet og forventer at de først og fremst innretter seg etter dette.

5-4 Spesielle bestemmelser for U13

Alle kamper skal spilles etter prinsippet «alle spiller likt», det vil si at det forekommer obligatoriske spillerbytter hvert minutt. Alle spillere på isen må inn til vantet før nye spillere kommer på isen. Under ingen omstendighet skal en spiller kunne spille to påfølgende bytter, med mindre skader medfører at laget har færre enn ti utespillere. Sekretariatene vil etter beste evne føre protokoll over hvilke spillere som er på isen til enhver tid.

Det gis to poeng for seier og ett poeng for uavgjort.

Ved poenglikhet følges Norges Ishockeyforbund (NIHF) sitt kampreglement for å bestemme rekkefølgen i puljene.

Det er NIHF som foretar disiplinærstraffbehandling. NIHFs ansvarlige for disiplinærstraffbehandling kontaktes umiddelbart av turneringens dommeransvarlige når matchstraff eventuelt idømmes, slik at behandling kan gjøres fortløpende.