Stora Coop Cup J18 (21-22)
Icehockey
28 - 29 aug 2021
J18

Publik information
8/12/2021

Förutsättningar avseende pubik

Publik information

Max 300 stycken sittande besökare

Ett sällskap får max omfatta 8 stycken besökare

Det skall råda minst 1 meters avstånd till närmsta sällskap eller enskild person – 1 meters avstånd gäller åt alla håll och räknas från den kroppsdel som är närmast en annan besökare.

 

Gå inte på ishockeymatchen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk – se symtom nedan.

 • I det fall du insjuknar under pågående ishockeymatch måste du omgående lämna. För att underlätta eventuell smittspårning så meddelas personalen på vilken sektion och publikstol du satt.
 • Kom i god tid till arenan. Det förbyggande smittskyddsarbetet medför långsammare flöden.
 • Håll ett tydligt avstånd till varandra i kön – minst 1 meter till närmsta person.
 • Värna personalens arbetsmiljö – håll ett tydligt avstånd om minst 1 meter.
 • Planera eventuella toalett- och kioskbesök på ett sådant sätt att folksamlingar/trängsel undviks.
 • Följ och respektera de avspärrningar som finns i arenan.
 • Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Inga handskakningar eller kramar får ske.
 • Hemgång efter matchslut sker enligt arrangörens anvisningar för att undvika folksamlingar/trängsel och smittspridning.
 • Följ personalens anvisningar

 

Här nedan följer symtom som medför att man stannar hemma och följer myndigheternas direktiv och rekommendationer:

 • Halsont
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Muskel- och ledvärk
 • Torrhosta
 • Feber
 • Snuva
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Diarré
 • Smak- och luktbortfall

Annons