Copyright

Begränsad användning

Allt innehåll på denna hemsida, såsom texter, grafik, logos, knappar, ikoner, bilder, ljudfilmer och mjukvara tillhör CoreIT Holding AB, nedan kallad CoreIT, eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Webbplatsen, hela eller delar därav, får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte uttryckligen har medgivits av CoreIT.

Informationen på webbplatsen får inte modifieras, användas eller förmedlas i kommersiellt syfte. Ej heller får copyright eller andra äganderättsmeddelanden tas bort från informationen.

CoreIT medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärke eller affärshemligheter.


Ansvarsfriskrivning


Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och CoreIT ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet eller materialets lämplighet för ett specifikt ändamål eller för att användning av materialet inte inkräktar på någons immateriella rättigheter. I de fall någon av CoreIT:s webbsidor hänvisar till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och CoreIT avsäger sig allt ansvar för webbplatsen som hänvisats till, för dess innehåll och riktighet.

CoreIT ansvarar under inga omständigheter för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen på webbplatsen, inte ens om CoreIT har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Utöver ovanstående ger CoreIT inga garantier för att informationen på webbplatsen, som text, bild, grafisk fil eller länk, finns tillgänglig, är innehållsmässigt riktig eller fullständig. CoreIT kan när som helst utan föregående anmälan eller underrättelse göra ändringar i webbplatsen eller dess innehåll. CoreIT tar inget ansvar för att webbplatsen eller innehållet på webbplatsen uppdateras.

På webbplatsen kan finnas allmänna råd. CoreIT åtar sig inget ansvar för tillämpligheten av dessa i det enskilda fallet. Erforderlig anpassning till förutsättningarna i varje enskilt fall måste därför göras på användarens ansvar.
Nyheter
2017-10-10 15:27
Uppdateringar i CupOnline
Vi jobbar hela tiden med att förbättra systemet utifrån den...


2017-08-31 16:24
Högryck i CupOnline inför försäsongscuper
Höstsäsongen är påbörjad och vi går mot ett september me...


2017-03-31 09:13
Hantera domare - Cleverservice/Cuponline
CupOnline har inlett ett samarbete med Cleverec och i...


2017-03-14 16:00
Fler cuper än någonsin i mars-april
CupOnline används för fler cuper än någonsin under årets hö...


2017-01-09 13:24
Feedback CupOnline - rapportera mera
Efter en intensiv Cup-helg, den första stora med nya versio...


2016-12-27 08:48
Nya CupOnline
Sedan ett tag är det den nya versionen av CupOnline som gä...


Nyhetsarkiv
Partners

  

 

  


Cup-GallerierCupOnline - CoreIT - Örnsköldsvik
Powered by: CoreCMS/CoreIT