Östersunds curlingserier 17/18
Curling
18 sep 2017 - 30 apr 2018
Över 12
Ove Häggquist

Team members

Games

# Time Arena Home Team Guest Team Result
10/9/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Mats Bragée Mats Bragée vs Ove Häggquist 4 - 8
10/11/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs P-O Lidgren 7 - 4
10/16/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs P-O Berg 7 - 3
10/23/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Martin Jonsson Martin Jonsson vs Ove Häggquist 9 - 11
10/25/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs K Lindström 8 - 4
11/1/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs Ove Jörgensen 6 - 9
11/8/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Birger Lööf Birger Lööf vs Ove Häggquist 10 - 5
11/13/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp vs Ove Häggquist 0 - 0
11/15/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ulf Hedström Ulf Hedström vs Ove Häggquist 5 - 7
11/20/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs Sören Edfalk 8 - 6
11/29/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs S-O Nilsson 3 - 10
12/4/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Björn Skoglund Björn Skoglund vs Ove Häggquist 7 - 5
12/6/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Henrik Swartling Henrik Swartling vs Ove Häggquist 1 - 18
12/11/2017
0 Veteranserien Veteranserien 01:00 Round 0 tmp Mats Bragée Mats Bragée vs Ove Häggquist 7 - 6
12/13/2017
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs P-O Lidgren 6 - 10
1/8/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Martin Jonsson Martin Jonsson vs Ove Häggquist 9 - 3
1/10/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs K Lindström 3 - 13
1/15/2018
0 Veteranserien 10:00 Round 0 tmp vs Ove Häggquist 0 - 0
1/17/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs Ove Jörgensen 7 - 8
1/24/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Birger Lööf Birger Lööf vs Ove Häggquist 7 - 8
1/29/2018
0 Veteranserien 10:00 Round 0 tmp vs Ove Häggquist 0 - 0
1/31/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ulf Hedström Ulf Hedström vs Ove Häggquist 4 - 8
2/5/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs Sören Edfalk 7 - 8
2/14/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs S-O Nilsson 2 - 14
2/19/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Björn Skoglund Björn Skoglund vs Ove Häggquist 6 - 7
2/21/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Henrik Swartling Henrik Swartling vs Ove Häggquist 6 - 5
2/26/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs P-O Berg 12 - 3
3/12/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs Björn Skoglund 0 - 0
0 Veteranserien Veteranserien 11:00 Round 0 tmp Mats Bragée Mats Bragée vs Ove Häggquist 0 - 0
3/14/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs P-O Lidgren 0 - 0
0 Veteranserien Veteranserien 11:00 Round 0 tmp Martin Jonsson Martin Jonsson vs Ove Häggquist 0 - 0
3/19/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Sören Edfalk Sören Edfalk vs Ove Häggquist 0 - 0
0 Veteranserien Veteranserien 11:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs Henrik Swartling 0 - 0
3/21/2018
0 Veteranserien Veteranserien 11:00 Round 0 tmp K Lindström K Lindström vs Ove Häggquist 0 - 0
4/9/2018
0 Veteranserien Veteranserien 10:00 Round 0 tmp Ove Häggquist Ove Häggquist vs P-O Berg 0 - 0
0 Veteranserien Veteranserien 11:00 Round 0 tmp Birger Lööf Birger Lööf vs Ove Häggquist 0 - 0
Game in progress
Game not started
Game played