Swedish Elite Hockey Challenge 2022
Icehockey
4 - 9 jul 2022
U11-U14

Swedish Elite Hockey Challenge 2022

Information

Message will follow in English.

 

Tordön hockey har härmed nöjet att presentera Swedish Elite Hockey Challenge 2022 för pojkar födda 2008, 2009, 2010 och 2011.

Turneringen spelas under tre dagar i Nyköping enligt nedan datum.

 

Målsättningen är att erbjuda en turnering med högsta möjliga sportsliga nivå (AAA) för respektive årskull.  

 

  • Minst 6 matcher med hög nivå (AAA)
  • Pokal till 1:an, 2:an och 3:an
  • Lunch, middag och mellanmål
  • Pris till "Matchens lirare"
  • Pris till turneringens bästa målvakt, back och forward
  • Erfarna domare
  • Ledarfika

 

Spelplats samt datum:

 

Nyköping

Ålderskull 2009 och 2011 - 4/7–6/7

Ålderskull 2008 och 2010 - 7/7–9/7 

 

Antal deltagande lag avgör start- och sluttider samt spelform (rak serie alt. gruppspel). Räkna med att första match spelas dag 1 ca. 08.00 och finalen beräknas vara färdigspelad dag 3 ca. 18.00.

 

Rosvalla ishall, Idrottsvägen 1, 611 62 Nyköping Karta

 

Anmälan:

Intresseanmälan för deltagande lag sker genom att skicka ett mail till info@tordonhockey.se alt. kontakta Andreas (070-0860842).  

 

Tordön hockey förbehåller sig rätten att bland de lag som anmäler intresse, välja ut deltagande lag. Hänsyn kommer bl.a. tas till geografisk fördelning samt tidigare deltagande. Det kommer upprättas en reservlista för intresserade lag. 

 

Ålderskategori och antal spelare:

Turneringen vänder sig till spelare födda 2008 (U14), 2009 (U13), 2010 (U12) och 2011 (U11).

Inga överåriga dispenser tillåts.

Minsta antal spelare är 17 (15+2).

 

Matchtid:

2 x 20 minuter effektiv tid.

 

Domare:

2 domarsystem tillämpas i samtliga matcher.

 

Tävlingsregler:

Svenska ishockeyförbundets regler för respektive ålderskull tillämpas.

 

Övrigt:

Vid övriga frågor och funderingar, vänligen kontakta Tordön hockey på info@tordonhockey.se alt. 070-0860842

 

-----------------------------

 

Tordön hockey hereby have the pleasure to present Sweden Elite Hockey Challenge 2022 for boys born 2008, 2009, 2010 and 2011.

The tournament will be held for three days in Nyköping according to the dates below.

 

The objective is to host a tournament with the highest possible level (AAA) for each year group.

The tournament includes:

-          6 games in high level (AAA)

-          Trophy for 1st, 2nd and 3rd place

-          Lunch, dinner and snacks

-          Prize to ”Player of the game”

-          Prize to tournaments best goalie, defender and forward

-          Experienced referees

-          Coffee and snacks for leaders

 

Locations and dates:

 

Nyköping

Age group 2009 and 2011  - 4/7–6/7

Age group 2008 and 2010 - 7/7–9/7

 

The number of participating teams determines the start and end times as well as the tournament form. Expect the first game to be played day 1 approx. 08.00 and the final game is expected to be completed day 3 approx. 18.00.

 

Rosvalla ishall, Idrottsvägen 1, 611 62 Nyköping Karta

 

Registration:

For interested teams, please contact us via the following alternatives:

Mail - info@tordonhockey.se

Phone - +46 70-0860842 (Andreas) 

 

Tordön hockey reserves the right to select participating team among the teams that signs up. Consideration will, among other things. be paid to geographical distribution. A reserve list will be established for interested teams.

 

Ages and number of players:

The tournament is set up for players born 2008 (U14), 2009 (U13), 2010 (U12) och 2011 (U11). 

No perennial dispensary will be allowed. 

Minimum number of players are 17 (15+2).

 

Game time:

2 x 20 minutes effective time.

If tie in a placement game 5 min overtime will be applied followed by penalty shots (best of three).  

 

Referees:

A two referee system will be applied in all games.

 

Tournament rules:

The Swedish ice hockey association rules for the each age group will be applied.  

Cup is finished

The Cup finished 451 days ago.

Finals

Home Team Guest Team Result
GB
Götaland Boys vs Tordön Hockey - Orange 1 - 3
WCH
Westcoast Hockey vs Tordön Hockey - Black 6 - 2
GB
Götaland Boys vs Tordön Hockey - Orange 4 - 2
THB
Tordön Hockey - Black vs TT Academy 3 - 2
Annons