TORDÖN ELITE SPRING CUP
Icehockey
27 - 28 Juni 2021
U11

TORDÖN ELITE SPRING CUP

Information

Tordön hockey har härmed nöjet att presentera Tordön Elite Spring cup 2021 för pojkar födda 2010.

Turneringen spelas under två dagar i Mariestad enligt nedan datum.

 

Målsättningen är att erbjuda en turnering med högsta möjliga sportsliga nivå (AAA) för respektive årskull.  

 

  • Minst 6 matcher med hög nivå (AAA)
  • Pokal till 1:an, 2:an och 3:an
  • Lunch, middag och mellanmål
  • Pris till "Matchens lirare"
  • Erfarna domare
  • Ledarfika

 

Spelplats samt datum:

 

Mariestad 27-28 Juni

Antal deltagande lag avgör start- och sluttider samt spelform (rak serie alt. gruppspel). Räkna med att första match spelas lördag ca. 08.00 och finalen beräknas vara färdigspelad söndag ca. 18.00.

 

 

Mariehus Arena, skogsvägen 6, 54233 Mariestad

 

Anmälan:

Intresseanmälan för deltagande lag sker genom att skicka ett mail till Alex@ojalaperformance.com alt. kontakta Alex (070-3857676)

 

Tordön hockey förbehåller sig rätten att bland de lag som anmäler intresse, välja ut deltagande lag. Hänsyn kommer bl.a. tas till geografisk fördelning samt tidigare deltagande. Det kommer upprättas en reservlista för intresserade lag. 

 

Ålderskategori och antal spelare:

Turneringen vänder sig till spelare födda 2010 (U11).

Inga överåriga dispenser tillåts.

Minsta antal spelare är 17 (15+2).

 

Matchtid:

2 x 20 minuter effektiv tid.

Vid oavgjort resultat i placeringsmatch tillämpas 5 min övertid, därefter straffslag (bäst av tre).

 

Domare:

2 domarsystem tillämpas i samtliga matcher.

 

Tävlingsregler:

Svenska ishockeyförbundets regler för respektive ålderskull tillämpas.

 

Övrigt:

Vid övriga frågor och funderingar, vänligen kontakta Tordön hockey på Alex@ojalaperformance.com  alt. 070-3857676

 

-----------------------------

 

Tordön hockey hereby have the pleasure to present Tordön Elite Spring cup 2021.

The objective is to host a tournament with the highest possible level (AAA) for each year group.

 

The tournament includes:

-          6 games in high level (AAA)

-          Trophy for 1st, 2nd and 3rd place

-          Lunch, dinner and snacks

-          Prize to ”Player of the game”

-          Prize to tournaments best goalie, defender and forward

-          Experienced referees

-          Coffee and snacks for leaders

 

Locations and dates:

 

Mariestad 27-28 Juni

  

The number of participating teams determines the start and end times as well as the tournament form. Expect the first game to be played saturday approx. 08.00 and the final game is expected to be completed Sunday approx. 18.00.

 

Mariehus Arena, skogsvägen 6, 54233 Mariestad

 

 
 Registration:

For interested teams, please contact us via the following alternatives:

Mail - alex@ojalaperformance.com

Phone - +46 70-3857676 (Alex) 

 

Tordön hockey reserves the right to select participating team among the teams that signs up. Consideration will, among other things. be paid to geographical distribution. A reserve list will be established for interested teams.

 

Ages and number of players:

The tournament is set up for players born 2010 (U11). 

No perennial dispensary will be allowed. 

Minimum number of players are 17 (15+2).

 

Game time:

2 x 20 minutes effective time.

If tie in a placement game 5 min overtime will be applied followed by penalty shots (best of three).  

 

Referees:

A two referee system will be applied in all games.

 

Tournament rules:

The Swedish ice hockey association rules for the each age group will be applied.  

Cup not started

The cup starts in 50 days.