Länna Sport Cup 2020
Icehockey
10 - 12 apr 2020
J18

Länna Sport Cup 2020

Information

 

Länna Sport Cup 2020, J18 

(information in English follows)

Tyresö Hanviken Hockey J18 bjuder in till Länna Sport Cup 2020 som spelas med två grupper om fyra lag den 10 - 12 april 2020.

 

Syftet med cupen är att fungera som säsongsupptakt inför kommande säsong och möjlighet att testa 04:or eller spelare utifrån som är aktuella för J18-spel under 2020/21. Därför ser vi gärna lag i cupen som väljer att spela med spelare födda 02, 03 och 04.

 

Välkommen att spela hockey under tre dagar, långfredag till påskdagen för 950 kr per person! Priset gäller per spelare, lunch och middag ingår alla dagar.

 

Vi spelar gruppspel, placering/slutspel och final. Alla matcher spelas 2 x 20 minuter effektiv tid.

 

Spelschema
Presenteras så snart cupen är fullbokad. Första matchen börjar kl. 08.00 den 10 april och vi siktar på att starta sista matchen kl 16:00 den 12 april.


Omklädningsrum

Alla lag disponerar eget omklädningsrum under turneringen. Tag med skridskoskydd!

 

  • Kostnader
    Deltagaravgiften är 950 kr per spelare. Anmälningsavgift 5000 kr/lag direkt efter anmälan. 17-22 spelare per lag. Fyra ledare per lag ingår. Slutbetalning av deltagaravgifterna ska vara gjord senast två veckor före turneringens början.
  • All betalning sker till vårt Plusgiro 564782-1.
    För utländska lag gäller Ibannummer: SE24 9500 0099 6026 0564 7821. BIC: NDEASESS
  • All korrespondens med oss sker via e-post: thh.team02@gmail.com. Frågor besvaras på +46 709 71 12 66.

OBS! Vid betalning, skriv tydligt vilket lag det gäller! Använd inte den egna föreningens förkortning, skriv ut hela föreningsnamnet i all korrespondens.

 

Anmälan:

När ni betalt anmälningsavgiften och är antaget får ni en bekräftelse via e-post att ni är med i turneringen. Samtidigt publiceras ert lag i listan över anmälda lag på Cuponline. Lagen antas i den ordning de betalar anmälningsavgiften. Tyresö Hanviken Hockey förbehåller sig rätten att välja bland anmälda lag, och erlagda avgifter återbetalas.

 

Boende

Om hjälp önskas med att fixa boende för ert lag - hör av er!

 

Länna Sport Cup 2020, J18
Tyresö Hanviken Hockey J18 invites you to the Länna Sport Cup 2020, which is played with two groups of four teams, 10-12 April 2020.

 

The purpose with the cup is to serve as a start-up for the coming season and give the opportunity to test 04 or players born 2004 for the season 2020/21. Therefore, we would like to see teams in the cup who choose to play with players born 02, 03 and 04

Welcome to play hockey for three days during the Easter weekend, for only 950 sek per person. Price is per player and includes lunch and dinner every day.

We will play group-play, play-offs and final. All matches are played 2 x 20 minutes effective time.

Match schedule
Presented as soon as the cup is fully booked. First match begins at. 09:00 on 10 April and we aim to start the last game at 16:00 on 12 April.

Locker room
All teams have their own locker room during the tournament.

Costs
The participation fee is 950 sek per player. Registration fee 5000 sek / team immediately after registration. 17-22 players per team. Four leaders per team are included. Final payment of participatory fees must be made no later than two weeks before the start of the tournament.

All payments are made to our account 564782-1.
For foreign team use Ibannummer: SE24 9500 0099 6026 0564 7821. BIC: NDEASESS.

All correspondence with us is via e-mail: thh.team02@gmail.com. Short questions answered at +46 709 71 12 66.

NOTE! When paying, please state clearly what team it is! Do not use your team's abbreviation, print the entire team name in all correspondence.

Registration:
Once your team has paid the registration fee and is accepted you will receive an email confirmation that you are in the tournament. At the same time, your team will be published in the list of registered teams on Cuponline. Teams are accepted in the order that they pay the registration fee. Tyresö Hanviken Hockey reserves the right to choose among the registered teams, and if that happens fees will be reimbursed.

Accommodation
If you want help with hotel for your team – send us an e-mail!

Cup not started

The cup starts in 52 days.