Farsta Hockey Games U14
Icehockey
6 - 8 sep 2019
U14

Farsta Hockey Games U14

Information

 

VÄLKOMNA TILL FARSTA HOCKEY GAMES U14!

 

Tid och plats 

6-8 september 2019

Farsta Ishall i södra delen av Stockholm. 

Nivå 

Medel (AA)

Spelartruppen 

Minst 13 utespelare och en målvakt. Spelarna ska vara födda 2006 eller senare. Självfallet kan äldre spelare med dispens från sitt förbund delta. 

Spelform 

2x15 min effektiv tid.

Antal lag och matcher 

Vi spelar cupen i två grupper med 8 lag samt placeringsmatcher. Vilket ger totalt 4-5 matcher per lag. Samtliga lag ska vara beredda till spel från kl 17.00 fredag em till söndag kväll kl 18.00.

Priser 

Medaljer till samtliga spelare samt pokaler till de tre främsta lagen. 

Kost 

Följande ingår i deltagaravgiften: lunch, mellanmål och middag på lördagen, lunch och mellanmål på söndagen.
Ingen mat/mellanmål under fredagen. Meddela ev. allergier senast 2 veckor innan cupen. Ledarfika under hela cupen.

Avgifter 

Lagavgiften uppgår till 6000 kronor per lag och betalas i samband med anmälan (OBS! Nytt konto Inbetalas på Handelsbanken konto 6181 – 823 602 028). Återbetalas om laget inte antas till cupen. Vi förbehåller oss rätten till att prioritera tidiga anmälningar/betalningar, samt även begränsa deltagande till endast ett lag per förening.

OBS! Vänligen ange som referens: Laget+CUP (Exempel FOCCUP för FOC Farsta)

 

Deltagaravgiften uppgår till 500 kr per spelare. 3 ledare ingår i anmälningsavgiften för laget, eventuella extra ledare betalar 300kr/pers.

Deltagaravgiften ska vara betald senast 2 veckor innan cupen.

OBS! Vänligen ange som referens: Laget+antal spelare+antal ledare. Exempel Farsta17+4 (för FOC Farsta 17 spelare och 4 ledare)

Antalet spelare och ledare, samt ev. allergier skall vara inskrivna i cuponline senast den 2 veckor innan cupen..

Omklädningsrum

Ni kommer att disponera ett omklädningsrum under hela cupen. OBS! ta med eget hänglås.

Övrigt 

Vid behov av logi kan vi ge förslag på olika hotell och boenden i närheten. Olika typer och komfort av boenden finns.

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

FÖR ANMÄLAN, KONTAKTA NÅGON AV CUPANSVARIGA NEDAN.

 
Camilla Isén                                Petra Wormbs
070-531 65 45                            0708-38 86 74

team06@farstahockey.se        team06@farstahockey.se 

 

WELCOME TO FARSTA HOCKEY GAMES U14!

 

Date and Location

6-8 September 2019

Farsta Ishall in the south of Stockholm. 

Difficulty

Medium (AA)

Players, Age group

At least 13 players and 1 goaltender. Players should be born 2006 or later. For older players you need clearance from Tournament organization. 

Game form

All matches 2 x 15 min. Flushing of the ice between each match. 2 minute penalties in all matches.

The eight teams taking part will be divided in two groups playing eachother, a final game will be placement match meaning 1st team group A vs 1st team group B etc . Which means total of 5 games per team. All teams must be ready to play from 17.00 on Friday to Sunday 18.00, final game schedule will be posted on cuponline.

 

Prices

Trophies to the top three teams. All players receive a medal, after completion of the cup,

Meals

The following is included: lunch, healthy snack and dinner on Saturday, lunch and healthy snack on Sunday.
No food or snack during Friday. Can be ordered separately. Please note your food allergies no later than 2 weeks before the yournament starts.

Coaches Corner with free coffee and snacks for coaches all tournament.

Registration fee

Registration fee is 6000 SEK per team to be paid whe n registered to the tournament 

Account 6181 – 823 602 028 (name of bank:  Handelsbanken)

Account owner: Camilla Isén

IBAN SE54 6000 0000 0008 2360 2028

BIC (swift) HANDSESS

Note! Please put your team name+CUP as reference for the payment (Example FOCCUP for FOC Farsta)

 

Players fee

Players fee is 500 SEK per player. 

3 coacher/team leaders included in the Registration fee, Extra leaders 300 SEK/ person.

Players fee should be paid no later than 2 weeks before tournament starts.

Note! Please put your team name+no of players+no of leaders as reference for the payment (Example FOC+17+4 for FOC Farsta). (17 players and 4 leaders)

Number of players, names and allergies should be entered on cuponline no later than 2 weeks before the tournaments starts.

Locker room

You will be assigned a locker room for the whole tournament. Bring a padlock.

Hotel

In need of accomodation we can give suggestions at various hotel in the vicinity

WELCOME!

 

Contact us for further information

 
Camilla Isén                                Petra Wormbs
+46 70-531 65 45                       +46 708-38 86 74

team06@farstahockey.se        team06@farstahockey.se 

 Cup not started

The cup starts in 77 days.