2015 Czech Spring Hockey Cup U16
Icehockey
3 - 5 apr 2015
U16 (-99)

NOTICE:  Tournament´s rules for U16 cup - IN ENGLISH, see below:

1. Zúcastnená mužstva mohou použít na turnaji maximálně 25 hrácu, ale pouze 22 hrácù v jednom utkání.

2. Hrací cas všech utkání je  3 x 15 minut (cistý cas).
    Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných tretinách, tzn. behem utkání pouze jednou – po první nebo po druhé tretine
    Pred každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut casu na rozbruslení, utkání zacne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouce na rozbruslení poskytne poradatel turnaje.
    Vezmete na turnaj 2 sady dresů. Domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým v barvě tmavé.

3. Hrací systém:
Turnaje se zucastni 7 mužstev. Mužstva jsou nasazena do jednotlivých “poolů“ (skupin) direktoriátem turnaje. Zde odehraje každé mužstvo 4 utkání. Kriteria pro určení celkového pořadí jsou uvedena v bodě 5. Podle umístění v tabulce se hrají ještě utkání o konečné pořadí, tj. o 5.-6. místo, 3.-4. místo a 1.-2. místo na turnaji. Mužstvo, které skončí na 7. místě po odehrání základních skupin bude hrát ještě kvalifikační utkání s týmem na 6. místě. Vítěz tohoto utkání bude bojovat s týmem na 5. místě o konečné umístění na turnaji. Všechna mužstva odehrají na turnaji 5 utkání, jedno mužstvo dokonce 6 utkání.

4. Získané body:  3 za výhru v normálním hracím čase (NHČ), 2 za výhru po penaltách, 1 za prohru po penaltách, 0 za prohru v NHČ.

5. O umístení týmù rozhodují následující kriteria:

* Pocet získaných bodù
* Výsledek vzájemného utkání (pouze pri rovnosti bodù 2 mužstev!)
* Vetší pocet vítezných utkání
* Rozdíl branek
* Vetší pocet nastrílených branek
* Menší pocet trestných minut
* Los

6. Z každého utkání na turnaji musí být znám vítěz.
Bude-li stav utkání nerozhodný po uplynutí základního hracího casu, UTKÁNÍ SE NEPRODLUŽUJE, ale následují prímo TRESTNÁ STRÍLENÍ, ato systémem „SUDDEN DEATH“ (náhlá smrt), ato stridave po JEDNOM (1) hráci z každého mužstva, až do rozhodnutí. Trestné strílení provádí vždy „nový“ hrác! Rozhodčí určí losem, které mužstvo bude provádět trestné střílení jako první.
 
7. Všechna utkání rídí 3 legitimovaní rozhodcí CSLH.

8. Ceny na turnaji
Mužstva na 1. až 3. míste obdrží medaile (max. 22 ks)
Mužstva na 1. až 7. míste dostanou pohár
Bude odmenen nejlepší útocník, obránce a brankár turnaje.
 
9. Šatny
Každé mužstvo bude mít k dispozici vlastní šatnu behem celého turnaje.

10. Lékarská služba
Bude zabezpecena behem všech utkání poradatelem turnaje.

11. V ostatním platí pravidla CSLH.***************
ENGLISH VERSION:
***************
 
1. PARTICIPATING TEAMS can use max. 25 players in the tournament, but only 22 players in each game.

2. The total active TIME OF A GAME is 3 x 15 minutes (effective time).
    Ice-surface will be cleaned always after 2 periods.
    Upwarming before game is allowed 5 minutes. Pucks for upwarming will manage tournament organizer.
    Bring to tournament 2 jersey sets, one light colour and one dark colour. Home team will play in light colour, away team in dark one.

3. Tournament´s system
7 teams will compete in this tournament. Teams are compiled to each „pool“ by the tournament directoriate. Total winner will meet team on 2:nd place, team on 3:rd place will meet team on 4:th place and team on 5:th place will meet team on 6:th place. All teams will have guarranted five (5) games in the tournament. One team will play 6 games, because of qualification game! Team finished on 7:th place will meet in qualification game team on 6:th place after pool games. Winner of this game will play for 5:th place in the tournament. 
 
4. GAME POINTS:
3 points for a win in normal game time
2 points for a win after penalty shots
1 point for a loss after penalty shots
0 point for a loss in normal game time

5. TOURNAMENT STANDINGS will de compiled by the tournament director and staff. Teams will be ranked BY THE TOTAL NUMBER OF POINTS obtained. In the event of a tie, final standings will de determined by the following criteria:

* Mutual game (in use only between 2 teams, no more!)
* Most wins
* Score difference of all games
* Most goals
* Fewest penalty minutes
* Coin toss

6. From each cup game must be known a winner:
* If the score is draw after active time of the match is over, the match is to be continued at once by PENALTY SHOTS, system „SUDDEN DEATH“. One player (always „new“ player) at a time shoots up to the result. Referee chooses the team to start by lot.

7. All games will be judged by three (3) authorised referees CIHA.

8. Tournaments prizes
Gold, silver and gold medals for teams on 1.-3. place (max. 22 pieces).
Cups for teams on 1.-7. place.
Best forward, defenceman and goalkeeper will be awarded by individual prize.

9. Changing rooms
Each team will get own changing room during the whole tournament.

10. First aid
Will be managed during the whole tournament by tournament organizer.

11. We use rules IIHF approved of CIHA.