Czech Spring Hockey Cup U18
Icehockey
11 - 13 apr 2014
U18 (96/97)

NOTICE: Tournament´s rules IN ENGLISH, see below:


C. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Hrací rád

a) Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutežního a disciplinárního rádu CSLH a ustanovení techto propozic. Konecné rozhodnutí ve všech sporných prípadech náleží organizacnímu výboru turnaje.
b) Turnaje se zúcastní týmy r. 1996/1997. Vedoucí týmù predloží pred zahájením turnaje poradateli turnaje soupisku hrácù s uvedením data narození a císla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúcastnìní hráci jsou rádnì pojišteni.
c) V prípade vyloucení hráce do konce utkání rozhodne o jeho úcasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

2. Hrací systém

Turnaje se zúcastní 6 týmù.
Vezmete na turnaj 2 sady dresů. Domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým v barvě tmavé.

3. Umístení

Vítez utkání v normálním hracím čase získá do tabulky 3 body. Pri nerozhodném výsledku následuji ihned trestna strileni systemem "SUDDEN DEATH". Jakmile hrac jednoho muzstva promeni trestne strileni a hrac druhého muzstva nepromeni, utkání konci. Vítez v danem pripade ziska 2 body, porazene muzstvo 1 bod.
POZOR: Trestné strileni provádi vzdy "novy" hrac muzstva. Neni pripustne, aby trestna strileni provadel stale jeden a stejny hrac!

O umístení rozhoduje:
a) vetší pocet získaných bodù
b) pri rovnosti bodù 2 a nebo více týmù, bude jejich poradí urceno výsledky utkání sehraných mezi temito mužstvy (vzájemná utkání)
c) pokud trvá rovnost bodù ze vzájemných utkání, rozhoduje brankový rozdíl (skóre) ze vzájemných utkání, v prípade shodného brankového rozdílu získá vyšší poradí tým s vyšším poctem vstrelených branek.
d) pokud nadále trvá rovnost, rozhoduje brankový rozdíl ze všech utkání ve skupine (celkové skóre)
e) pokud je brankový rozdíl ze všech utkání ve skupine shodný, rozhoduje vyšší pocet vstrelených branek ze všech utkání ve skupine
f) los

4. Hrací cas

a) Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut cistého casu. Každé mužstvo odehraje na turnaji 5 utkání.
b) Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných tretinách, tzn. behem utkání pouze jednou – po první nebo po druhé tretine
c) Pred každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut casu na rozbruslení, utkání zacne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouce na rozbruslení poskytne poradatel turnaje.

5. Rízení utkání
Všechna utkání turnaje rídí 1 hlavní a 2 cároví rozhodcí.
Rozhodcí a pomocné funkce deleguje poradatel turnaje.

6. Zápis o utkání
Zápis o utkání poskytne poradatel turnaje.
Vedoucí týmù zašle soupisku nejpozdeji ve ctvrtek 10. dubna 2014 na email poradatele.

7. Ceny na turnaji
Mužstva na 1. až 3. míste obdrží medaile (max. 22 ks)
Mužstva na 1. až 6. míste dostanou pohár
Bude odmenen nejlepší útocník, obránce a brankár turnaje.

8. Šatny
Každé mužstvo bude mít k dispozici vlastní šatnu behem celého turnaje.

9. Lékarská služba
Bude zabezpecena behem všech utkání poradatelem turnaje.


D. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

a) Týmy jsou povinny se v prùbehu turnaje rídit temito propozicemi a pokyny poradatele.
b) Poradatel si vyhrazuje právo oprav a zmen techto propozic, pokud si to vynutí potreba nebo snaha o klidný a hladký prùbeh turnaje.

 
 

***************
ENGLISH VERSION:
***************

C. TECHNICAL RULES

1. Playing rules

a) Tournament will be played according rules by CIHA (Czech Ice Hockey Association). Final decision belongs always to tournament´s sport commitee.

b) Tournament is organized for category boys born 1996/1997.
Teamleaders will send 2 weeks before tournament start teamrooster with names for their players, birthday dates, number of jersey. Teamleaders must submit valid insurance for all players and their permission to play abroad.

2. Tournament´s system
6 teams will compete in this tournament, asked play level AAA or AA.
Bring to tournament 2 jersey sets, one light colour and one dark. The home team will play in light colour, the away team in dark one.

3. Placement

GAME POINTS: 3 points for a win in normal game time. If the game will finish in tie, penalty shots will follow directly by system "SUDDEN DEATH". If player of one team scores goal and the player of opposite team not, the game is over. The winner after penalties takes 2 points, loser takes 1 point.
Notice: Penalty shots must be done always with "a new player" of team. It is not allowed to use the same player, if more penalty shots will occur during the game!

TOURNAMENT STANDINGS: Teams will be ranked BY THE TOTAL NUMBER OF POINTS obtained. In the event of a tie, final standings will de determined by the following criteria:
* Mutual game
* Score difference of all games
* Most goals
* Coin toss

4. Game time

a) Each game will be played 3 x 15 minutes effective time. Each team will play five (5) games in the tournament!
b) Ice-surface will be cleaned always after 2 periods.
c) Upwarming before game is allowed 5 minutes. Pucks for upwarming will manage tournament organizer.

5. Refferees
All games will be judged by one head refferee and 2 linemen.

6. Gameprotocoll
Gameprotocoll will be managed by tournament organizer. Teamleaders send Teamrooster on Thursday 10:th April 2014 at the latest.

7. Tournaments prizes
Gold, silver and gold medals for teams on 1.-3. place (max. 22 pieces).
Cups for teams on 1.-6. place.
Best forward, defenceman and goalkeeper will be awarded by individual prize.

8. Changing rooms
Each team will get own changing room during the whole tournament.

9. First aid
Will be managed during the whole tournament by tournament organizer.