SM Mixed Dubbel 2010
Curling
4-7 feb 2010
Senior

Mixedlagen
Består av en kvinnlig och en manlig spelare. Reserver är inte tillåtna. Om någon av spelarna inte kan spela eller fullfölja en match förlorar laget matchen. Laget får använda coach.

Poängberäkning och match
1) Poängberäkning sker på samma sätt som i vanlig curling
2) En match består om inget annat anges av åtta omgångar. Om resultatet är lika efter ordinarie omgångars slut så extra omgång (ar) spelas tills en segrare är utsedd
3) Spelas match på tid har varje lag sex minuter per omgång till sitt förfogande. Inför varje extra omgång nollställs klockan och laget tilldelas åtta minuters speltid.
4) Liggstenarna räknas som poängstenar vilket innebär att det är möjligt att få maximalt sex poäng i en omgång.

Utplacering av stenar
1) Före varje omgång ska två stenar (en per lag) placeras enligt följande:
A. Domaren bestämmer innan varje matchpass vilken av tre följande positioner som ska användas beroende på isförhållandena. Stenen ska alltid placeras på mittlinjen och centrum av stenen ska vara på en av nedanstående positioner
1. Normalt ska stenen placeras mitt emellan boet och hoggen
2. Vid lite curl ska stenen placeras på en punkt 137 centimeter ifrån hogglinjen.
3. Vid mycket curl ska stenen placeras så att den del av stenen som ligger närmast boet tangerar den översta figurlinjen.
SCF rekommenderar att stenen flyttas från punkt 1 endast i undantagsfall.
B. En sten vars centrum är på mittlinjen och som placeras i bakkant av tee på ett sådant sätt att stenens innerkant tangerar den bakre delen av teelinjen.
2) Laget som avgör placeringen enligt punkt 1 bestäms enligt följande:
A. Om förlottning inte används ska lottning användas för att bestämma vem som beslutar om placering i den första omgången
B. I följande omgångar bestämmer den som förlorat föregående omgång.
C. Om föregående omgång var en nollomgång bestäms placeringen av det lag som inte hade sista stenen i den avslutade omgången.

Spelet
1) Varje lag spelar fem stenar i varje omgång. Den spelare som inleder omgången för laget spelar också lagets sista sten. Den andra spelaren spelar de övriga tre stenarna. Laget får skifta position mellan omgångarna.
2) Ingen sten, inklusive de stenar som ligger i boet, får sättas ur spel innan omgångens fjärde sten. Detta gäller även egna stenar. Om så sker ska den spelade stenen tas ur spel och det lag som inte felat återplacerar rörda stenar till sina ursprungspositioner.
3) Det lag vars fasta sten placeras framför boet ska inleda omgången och det lags vars fasta sten ligger i boet ska avsluta den.
4) När en spelar måste lagkamraten befinna sig nedanför hogglinjen på andra sidan banan. Så snart stenen är släppt får lagkamraten gå ut och hjälpa till med sopningen av stenen.