Coopcupen Kiruna
Icehockey
4 - 5 mar 2023
U10

Spelplan: 1/4 av helplan och varje plan delas av med låga sarger 
Matchtid: 15 min med ljudsignaler var 60 sek för spelarbyte

Antal spelare: 3*3 utespelare och en målvakt i vardera lag

Spel: Nedsläpp – Två spelare ställer upp mot varandra för ett nedsläpp vid mittpunkten, resterande spelare ska befinna sig bakom sin lagkamrat tills dess att nedsläpp skett. Ett synkroniserat nedsläpp sker genom att domaren räcker upp handen när spelarna är redo och när ljudsignal ljuder sker nedsläpp.

Efter Mål- När det blir mål ska laget som gjort målet omedelbart röra sig mot sitt eget mål. Motstån­ darna får då en möjlighet att starta med pucken i dropprutan bakom sitt eget mål.

Efter målvaktsblockering- Om målvakten blockerar pucken blåser domaren i sin visselpipa och kastar in en ny puck i dropprutan. Anfallande laget ska omedelbart röra sig mot sitt eget mål och ge motståndarna en möjlighet att starta med pucken genom uppstart från sin droppruta.

Pucken utanför banan- Om pucken skjuts utanför banan ska domaren blåsa av spelet och ge laget som inte sköt ut den puckinne­ hav genom uppstart från sin dropp­ ruta. Om pucken tar i skyddsnätet och studsar in på banan igen så fort­ går spelet. Om pucken skjuts in på en annan spelplan så sätter matchleda­ ren igång spelet igen med en ny puck. Domaren på den andra planen plockar upp den inkomna pucken och spelet stoppas inte på någon av planerna.

Efter spelarbyten- När ett spelarbyte har genomförts så ska domsren genomföra ett ned­ släpp på mitten av banan. Alla spelare ska befinna sig på sin planhalva när nedsläpp sker. Alla planer startar igång spelet samtidigt 

 

Tillåten fysisk kontakt-  En spelare får använda sin klubba för att spela pucken och erövra puck­ innehav. Fysisk kontakt kan uppstå mellan spelare och är okej så länge inte kontakten är av en karaktär som beskrivs nedan. 

Otillåten fysisk kontakt. En otillåten fysisk kontakt är en kontakt som uppstår när en spelare:
Använder sin kropp för att stoppa motståndaren utan att spela med klubban på pucken.
Tacklar en motståndare med krop­ pen eller någon del av sin utrustning. Hoppar mot en spelare.
Knuffar en spelare.
Slår eller försöka slå en spelare med klubban eller händerna.
Fäller eller försöka fälla en spelare med klubban eller kroppen.
Tacklar en spelare mot sargen. Håller fast en spelare.
Spelar på ett farligt sätt.
Hindra en motspelares förflyttning när den inte har pucken.
All fysisk kontakt med målvakt är otillåten.

En spelare som använder sig av otillå­ ten fysisk kontakt, spelar på ett far­ ligt eller oaktsamt sätt eller genom uppträdande och språkbruk inte efter lever fair play och respekt ska ges en tillsägelse direkt i anslutning till att förseelsen skett. Förfördelade laget tilldelas ett straffslag som genomförs genom jaktstraff.

Jaktstraff – Straffläggaren står med pucken på mittpunkten och resteran­ de spelare står bredvid målet bakom. Vid signal från matchledaren så star­ tar straffläggaren sitt straffslag och spelarna bakom får börja åka. Missas straffen så fortgår spelet. 

 

 


 

Annons