Warriors Cup U14
Icehockey
18 - 20 sep 2015
U14

Turneringen arrangeres ihht. NIHFs reglement og bestemmelser, hvor også keeperpoeng gjelder i innledende spill men ikke i sluttspill.

Kampene vil bli spilt 2 x 15 minutter, 3 grupper à 4 lag hvorav 8 lag går til kvartfinaler. Inntil 10 kamper pr. lag.

Nr. 1 og 2 i B-sluttspillet går til kvartfinale i A-finalene.

Regler/bestemmelser for U14 Warriors cup 2015

Det er regler som er satt av IIHF og policy dokumentet til Norges Ishockeyforbund som gjelder for Warriors cup. I de tilfeller hvor det er åpning for at turneringsledelsen kan bestemme, så har vi bestemt at vi går rett på straffer dersom det blir uavgjort i en av finalekampene (kvartfinale, semifinale, finale, bronsefinale og plasseringskamp, både A og B finaler). Dette gjør vi for at vi skal kunne holde tidsskjema som er satt.
Under har vi hentet ut noen regler som er spesielt viktig for Warriors cup (understreker at §5-3 punkt 10 gjelder kun under seriespill på fredag).

Utvisningstiden liten straff er satt til 2 min.
Periodepauser er satt til 2 min.

§5-3 Spesielle bestemmelser for U14, U15 og U16

10. Det gis et bonuspoeng for bruk av målvakter der begge målvaktene står minimum 1 periode hver.

11. Det tillates ikke spillerbytte for det feilende lag i forbindelse med Icing-avblåsninger i årsklassene U14,U15 og U16

12. Det praktiseres hybrid-icing fra aldersklassene U16 og oppover.


Kap. 6 Cupkamper for aldersbestemte klasser.

§6-2 Kamper etter utslagsmetoden

1. I kamper etter utslagsmetoden spiller klubbene parvis mot hverandre, runde for runde, inntil 1 klubb står igjen
    som seierherre.

2. Er ikke annet bestemt skjer sammensetningen etter loddtrekning.

3. En uavgjort kamp avgjøres etter de regler som vedkommende myndighet har fastsatt. Der sudden death kommer
    til anvendelse spilles denne med 4 utespillere på hvert lag. Følgende alternativer foreligger:
    U14, U15 og U16

a. Sudden death, eventuelt med tidsbegrensning inntil maksimalt 10 min.
b. Straffeslagkonkurranse etter IIHFs regler (se §6-3)

§6-3 Straffeslagkonkurranse etter IIHFs regler.

1. Hvis en kamp i U20 og yngre er endt uavgjort etter den forutbestemte spilletid, evt. etter tidsbegrenset
    sudden death, og reglementet for angjeldende turnering/konkurranse angir at en vinner skal kåres ved
    straffeslagkonkurranse skal dette finne sted umiddelbart.

2. Målvaktene skal stå i samme mål de stod i etter avsluttet spilletid, evt. spilleforlengelse.
    Straffeslag skal tas mot begge mål. Midten av banen skal prepareres (dry scraped) av ismaskinen før
    straffeslagene tas.

3. Konkurransen starter med at begge lag tar tre straffer hver med forskjellige spillere. Lagene trenger ikke på
    forhånd nominere hvilke spillere de skal benytte. Alle spillere som er oppført på matchprotokollen, bortsett
    fra de som er nevnt i pkt. 4 under, kan delta i straffeslagkonkurransen.

4. Spillere som ikke har sonet ferdig utvisningen når forlenget spilletid er over, kan ikke ta straffeslag og skal
    fortsette å sitte på utvisningsbenken eller i garderoben. Også spillere som soner utvisninger idømt under
    straffeslagkonkurransen må fortsette å sone på utvisningsbenken eller i garderoben til kampen er over.

5. Hoveddommeren skal tilkalle begge lags kapteiner til dommerfeltet og kaste mynt/krone for å avgjøre hvilket
    lag som skal skyte først. Vinneren av myntkastet skal velge om sitt lag skal skyte som nummer en eller to.

6. Hoveddommeren informerer kapteinene hvilken side straffene skal skytes mot. Målvaktene skal forsvare det
    det samme målet under straffeslagkonkurransen.

7. Målvaktene kan byttes ut etter hvert straffeslag.

8. Straffeslagene skal tas i henhold til regel 63 i IIHFs offisielle regelbok.

9. Spillerne på begge lag skal ta straffeslagene annenhver gang helt til det avgjørende målet er scoret.
    De gjenstående straffeslagene skal ikke tas.

10. Hvis stillingen fortsatt er uavgjort etter at begge lag har tatt tre straffeslag, skal prosedyren fortsette med
     en "tie-break" duell med en spiller fra hvert lag. Lagene bytter rekkefølgen på hvem som skyter først.
     Disse straffene kan tas av de samme spillerne som tidligere eller laget kan velge å bruke nye spillere. Det er
     ikke nødvendig å nominere hvilken spiller som skal ta den neste straffen. Det betyr at samme spiller kan ta alle
     straffene for sitt lag i "tie-break" duellen. Kampen avsluttes så fort en duell mellom to spillere gir det avgjørende
     resultatet.

11. Protokollføreren skal notere alle straffeslag som tas, med spilleren som skyter, målvakten og utfallet
     av straffeslaget.

12. Bare det avgjørende målet skal telle i resultatet i kampen. Det skal tildeles spilleren som scoret, og målvakten
     som forsvarte målet ved dette straffeslaget.

13. Hvis et lag nekter å delta i straffeslagprosedyren, skal dette laget erklæres som taper av kampen og det
     andre laget skal tildeles seieren. Hvis en spiller nekter å ta et straffeslag, så skal det erklæres "ikke mål"
     ("no score") for hans lag.

Ved poenglikhet i tabellen etter endt spill, gjelder følgende for å skille lagene i den rekkefølge som er satt opp:

Poeng, Innbyrdes kamper, Antall seiere, Målforskjell, Flest scorede mål.