Høiax Stjernen Cup 2015
Icehockey
4 - 6 sep 2015
U15
Sponsor Høiax

Turneringen vil bestå av 8 lag fordelt på to puljer. Det spilles innledende kamper etter seriesystem fredag og lørdag og sluttspill/plasseringskamper på søndag. Kampene spilles 2 x 15 min. effektiv tid.

I seriespillet gis det to poeng for seier, et for uavgjort og null for tap. I tillegg gis det et bonuspoeng for keeperbytte (en periode hver).

En uavgjort kamp i sluttspill/plasseringskamp skal avgjøres etter sudden death maksimalt 5 min (med 4 utespillere på hvert lag). Står det fortsatt uavgjort etter sudden death skal kampen avgjøres på straffeslagkonkurranse etter IIHFs regler (§ 6-3).

NIHF har godkjent Stjernen Cup 4.-6. september for U15, spillere f. 2001 (f. 2002/2003 kan delta) under følgende forutsetninger:    
 
1. Turneringen skal arrangeres i ht NIHFs bestemmelser for turneringsspill for nevnte klasse, spillere som ikke holder alder - se over - kan ikke delta (se også NIHFs Kampreglement §2-9).
2. Alle andre reglementer/bestemmelser for NIHF skal følges (NB! Merk spesielt bonuspoeng for bruk av 2 målvakter).
3. Det er NIHF som foretar disiplinærstraffbehandling dersom annen avtale ikke er inngått med oss.  NIHFs ansvarlige for disiplinærstraffbehandling skal kontaktes umiddelbart av turneringens dommeransvarlige når matchstraff er idømt slik at behandling kan gjøres fortløpende. Arrangør har ikke myndighet til å foreta slik behandling på egenhånd – og et brudd på dette vil kunne medføre at tillatelse  nytt arrangement ikke vil bli gitt.  Alle rapporter om matchstraffer skal sendes NIHF når turneringen er avsluttet.
4. Liste over utenlandske deltakerlag skal sendes NIHF snarest og senest 14 dager før turneringsstart.​