Skolcupen
Soccer
24 - 25 apr 2021
U7-U12

Skolcupen 2021 är inställd
3/17/2021

BK Örnen har beslutat att inte anordna Skolcupen 2021. Detta p g a Corona läget. Vi hoppas att vi kan återkomma med Skolcupen igen 2022