NICKLAS LIDSTRÖM CUP U13
Icehockey
1-4 april 2021
U 13

Turneringen senareläggs/The tournament is postponed
12/2/2020

På grund av pandemin senareläggs årets turnering till 1-4 april (påskhelgen).
This year's tournament is postponed until April 1-4 (Easter weekend) due to the pandemic.

På grund av rådande smittspridning i pandemin, har vi beslutat att senarelägga årets turnering till 1-4 april (påskhelgen). Vi hoppas att de lag som redan anmält sig vill komma till turneringen i april istället (turneringen är inte fulltecknad).

We have, due to the current spread of the virus in the pandemic, decided to postpone this year's tournament until April 1-4 (Easter weekend). We hope that the teams already signed-up will participate in April instead (the tournament is not fully booked).