Vårcupen 2013
Ishockey
23 - 24 mar 2013
U13
VÅRCUPEN 2013
Färjestad BK har härmed nöjet att inbjuda Er förening och dess lag för pojkar födda 2000 och senare till 2013 års Vårcupen i Karlstad den 23-24 mars.

ANMÄLNINGSAVGIFT
8 000 kronor/lag. Betalning skall ske senast 14 dagar efter det att ni erhållit bekräftelse om deltagande. Inbetalas på vårt Bg-konto: 563-3342 samt ange Vårcupen 2013 & ert lag på inbetalningen.
Vid återbud senare än en månad före cupstart återfås inte anmälnings-avgiften

DELTAGARAVGIFT
450 kr/person, inklusive två ledare. 200kr/extra ledare. Inbetalas på vårt Bg-konto: 563-3342 samt ange Vårcupen 2013 & ert lag på inbetalningen. I avgiften ingår lunch, middag och mellanmål båda dagarna.

DELTAGANDE LAG
Färjestad BK förbehåller sig rätten att, bland de lag som anmält sig före den 15 februari, välja ut deltagande lag.
Hänsyn kommer då bland annat att tas till tidigare deltagande, geografisk fördelning, samt lagets resultat i seriespel och cuper. En reservlista kommer att upprättas för lag som inte erhållit plats.

ANMÄLNINGSTID
Anmälan skall vara Färjestad BK tillhanda senast den 15 februari, 2013.

FÖRSÄKRING
Deltagarna skall ha egna försäkringar. Svenska spelare är försäkrade genom sin licens.

PRISER
Medaljer till samtliga deltagare.

BOENDE
Vi har avtalat med Scandic Winn om ett mycket förmånligt pris för både spelare, ledare och föräldrar.
I priset ingår även stor frukostbuffé.

Kontakta Scandic Winn på tel.054-776 47 13 eller maila: karlstadwinn@scandichotels.com och uppge Vårcupen 2013.

ANMÄLAN
Fyll i anmälan och skicka den till: magnus.sandberg@dahl.se eller farjestadbkteam00@hotmail.se
Det vi behöver från dig i mailet är nedanstående uppgifter.

Förening :
Antal spelare:
Antal ledare :
Tröjfärg hemma:
Tröjfärg borta :
Övrig info:
Allergier mm:
Kontaktman:
Utdelningsadress:
Postadress:
Postnummer:
Telefon dagtid :
Mobiltelefon :
E-post :

Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 15 februari 2013
Anmälan om antal spelare och ledare ses som preliminär tills deltagar-avgiften är betald.