Swedish Elite Hockey Challenge 2020 - Inställd
Icehockey
22 maj - 5 jul 2020
U11-U14

Tordön hockey har härmed nöjet att inbjuda er till Swedish Elite Hockey Challenge 2020 för pojkar födda 2006, 2007, 2008 och 2009. Turneringen spelas under tre dagar på nedan angivna spelorter.

 

The same information in English is stated below.

 

Målsättningen är att erbjuda en turnering med högsta möjliga sportsliga nivå (AAA+) för respektive årskull.  

 

  • Minst 6 matcher med hög nivå (AAA+)
  • Pokal till 1:an, 2:an och 3:an
  • Lunch, middag och mellanmål
  • Pris till "Matchens lirare"
  • Pris till turneringens bästa målvakt, back och forward
  • Erfarna domare
  • Ledarfika

 

Spelplats samt datum:

 

Salem

Ålderskull 2009 - 22/5–24/5

Ålderskull 2008 - 29/5–31/5

 

Nyköping

Ålderskull 2007 - 26/6–28/6

Ålderskull 2006 - 3/7–5/7  

 

Antal deltagande lag avgör start- och sluttider samt spelform (rak serie alt. gruppspel). Räkna med att första match spelas fredag ca. 08.00 och finalen beräknas vara färdigspelad söndag ca. 18.00.

 

Adress:

Salems ishall (preliminärt), Säbyhallsvägen 20b, 144 30 Rönninge Karta 

Rosvalla ishall, Idrottsvägen 1, 611 62 Nyköping Karta

 

Hotellpaket:

I Nyköping har vi reserverat ett stort antal rum till bra priser. På länkarna nedan kan ni ta del av priserna och genomföra bokning. 

 

Scandic Nyköping

 https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/nykoping

 

Bokningskod för -07

BSWE250620

 

Bokningskod för -06

BSWE010720

 

Clarion Hotell Kompaniet Nyköping

https://u.to/ag7vFg

 

Anmälan:

Intresseanmälan för deltagande lag sker genom att skicka ett mail till info@tordonhockey.se alt. kontakta Andreas (070-0860842).  

 

Tordön hockey förbehåller sig rätten att bland de lag som anmäler intresse, välja ut deltagande lag. Hänsyn kommer bl.a. tas till geografisk fördelning samt tidigare deltagande. Det kommer upprättas en reservlista för intresserade lag. 

 

Ålderskategori och antal spelare:

Turneringen vänder sig till spelare födda 2006 (U14), 2007 (U13), 2008 (U12) och 2009 (U11) vid fyra separata tillfällen.

Inga överåriga dispenser tillåts.

Minsta antal spelare är 17 (15+2).

 

Matchtid:

2 x 20 minuter effektiv tid.

Vid oavgjort resultat i placeringsmatch tillämpas 5 min övertid, därefter straffslag (bäst av tre).

 

Domare:

2 domarsystem tillämpas i samtliga matcher.

 

Tävlingsregler:

Svenska ishockeyförbundets regler för respektive ålderskull tillämpas.

 

Övrigt:

Vid övriga frågor och funderingar, vänligen kontakta Tordön hockey på info@tordonhockey.se alt. 070-0860842

 

-----------------------------

 

Tordön hockey hereby have the pleasure to invite your team to the Sweden Elite Hockey Challenge 2020. The objective is to host a tournament with the highest possible level (AAA+) for each year group.

 

The tournament includes:

-          6 games in high level (AAA)

-          Trophy for 1st, 2nd and 3rd place

-          Lunch, dinner and snacks

-          Prize to ”Player of the game”

-          Prize to tournaments best goalie, defender and forward

-          Experienced referees

-          Coffee and snacks for leaders

 

Locations and dates:

 

Salem

Age group 2009 - 22/5–24/5

Age group 2008 - 29/5–31/5

 

Nyköping

Age group 2007 - 26/6–28/6

Age group 2006 - 3/7–5/7

 

The number of participating teams determines the start and end times as well as the tournament form. Expect the first game to be played Friday approx. 08.00 and the final game is expected to be completed Sunday approx. 18.00.

 

Address:

2008-2009: Salems Icehall, Säbyhallsvägen 20B, 144 30 Rönninge

2006-2007: Nyköpings arenor Rosvalla, Idrottsvägen 1, 611 62 Nyköping

 

Accommodation:

We have reserved a large number of rooms to good prices. Links below will take you to the offerings and were to submit the booking.

 

Scandic Nyköping

 https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/nykoping

 

Booking code for -07

BSWE250620

 

Booking code for -06

BSWE010720

 

Clarion Hotell Kompaniet Nyköping

https://u.to/ag7vFg

 

Registration:

For interested teams, please contact us via the following alternatives:

Mail - info@tordonhockey.se

Phone - +46 70-0860842 (Andreas) 

 

Tordön hockey reserves the right to select participating team among the teams that signs up. Consideration will, among other things. be paid to geographical distribution. A reserve list will be established for interested teams.

 

Ages and number of players:

The tournament is aimed at players born 2006 (U14), 2007 (U13), 2008 (U12) och 2009 (U11) at four different occasions. 

No perennial dispensary will be allowed. 

Minimum number of players are 17 (15+2).

 

Game time:

2 x 20 minutes effective time.

If tie in a placement game 5 min overtime will be applied followed by penalty shots (best of three).  

 

Referees:

A two referee system will be applied in all games.

  

Tournament rules:

The Swedish ice hockey association rules for the each age group will be applied.