Nordic Youth Trophy U11-U12
Icehockey
6 - 8 jan 2017
U11-U12
BIK Karlskoga vs Stavanger Hockey Svart Billerudhallen Billerudhallen BIK
6 - 1
(4-1,2-0)
SHS
Class: U12, Arena: Billerudhallen, Shots: 17 - 7 (7-3,10-4) G Match om 3:e plats, Referee: Filip Johannesson, Emil Bergman, Melvin Holmstrand