RIGA CUP 2014 U-14 & U-18
Icehockey
4 - 6 apr 2014
U-14 & U-18

Volvo Arena A

Volvo Arena: Adress: Jûrmalas gatve 78d - Riga website: www.volvoledus.lv

Volvo Arena B

Volvo Arena: Adress: Jûrmalas gatve 78d - Riga website: www.volvoledus.lv

Inbox Arena

Inbox.lv Arena: Adress: „Ledus halle” - Jūrmalas iela - Pinki (Babîtes pag., Babîtes novads) website: www.inboxledushalle.lv

Ozo Halle

Ozo Halle: Address: Stadiona iela 5b - Ozolnieki website: www.ozoledushalle.lv

PSL Arena

PSL Arena: Adress: Brîvîbas gatve 333 - Rîga website: www.pslledus.lv