KungsCupen
Soccer
14 maj 2015
P04

Nya fina konstgräsplaner på Kungsängens IP, Västra Rydsvägen 111, Kungsängen.
Karta:
http://kartor.eniro.se/query?what=map&geo_area=V%E4stra%20Rydsv%E4gen%20109%2C%20KUNGS%C4NGEN